فصل سوم: اصول رهبری
اسلام خواهی
ما برای اسلام همه چیزمان را می دهیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ما برای اسلام همه چیزمان را می دهیم

ما برای اسلام همه چیزمان را می دهیم

‏سؤال: ‏‏[‏‏حضرت آیت الله ، به نظر ما یک مرد بسیار بسیار مهربان می آیید. یک مرد‏‎ ‎‏مقدسی. چهرۀ مقدسی دارید. خیلی قیافۀ حضرت آیت الله مردمی هست و من هم به‏‎ ‎‏عنوان یک انسان فقط آرزو می کنم، دعا می کنم که خدای ناخواسته هیچ گونه آسیبی‏‎ ‎‏باصطلاح وارد نشود به روابط بین دو تا مملکت. چیز خارق العاده ای پیش نیاید.‏‏]‏

‏جواب: من هم از خدا می خواهم که آقای کارتر توجه به مصالح کشور خودش و کشور ما‏‎ ‎‏داشته باشد و این جانی که به حسب همۀ قواعد باید برگردد به مملکت ما، به مملکت ما‏‎ ‎‏برگرداند. وقتی که برگرداند دیگر مسائلی پیش نخواهد آمد.‏

‏سؤال: ‏‏[‏‏من نوۀ حضرتعالی را زیارت کردم اینجا، من هم به نوبۀ خودم بچه دارم، نوه دارم‏‎ ‎‏و واقعاً از ته قلب آرزو می کنم که ناراحتی پیش نیاید.‏‏]‏

‏جواب: نه، ان شاءالله ناراحتی پیش نمی آید. بگویید که ما برای اسلام همه چیزمان را‏‎ ‎‏می دهیم، هم نوه مان را می دهیم، هم پسرمان را می دهیم و هم ملت ما حاضر است همه‏‎ ‎‏چیزش را بدهد. شما از این جهت نگران ما نباشید!‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 11، ص 80.