فصل سوم: اصول رهبری
اسلام خواهی
نه شخص خودم مطرح است، نه پسرم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نه شخص خودم مطرح است، نه پسرم

نه شخص خودم مطرح است، نه پسرم

‏سؤال: ‏‏[‏‏شما شخصاً به واسطۀ رژیم شاه رنجهای بسیار برده اید، تبعید شده اید، زندانی‏‎ ‎‏دیده اید، پسرتان‏‎[1]‎‏ به نحو اسرارآمیزی کشته شده است. آیا با تمام اینها شما هیچ‏‎ ‎‏خصومت شخصی ای در مورد شاه احساس می کنید؟‏‏]‏

‏جواب: ابداً! من به هیچ وجه احساس خصومت شخصی با شاه ندارم. برای مبارزه نه‏‎ ‎‏شخص خودم مطرح است و نه پسرم؛ و من هیچ گاه احساس ناراحتی شخصی از او‏‎ ‎‏نکرده ام. من برای خیانتهایی که شاه در این پنجاه سال کرده، جنایاتی که به ملت من وارد‏‎ ‎‏کرده مخالفم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • شهید سید مصطفی خمینی.
  • )) صحیفه امام؛ ج 5، ص 393.