فصل سوم: اصول رهبری
اسلام خواهی
اگر من هم این کار را کردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اگر من هم این کار را کردم

اگر من هم این کار را کردم

‏اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج و برای‏‎ ‎‏گرفتار کردن ملت مسلمان ما، که خونها داده است در راه اسلام، اگر من هم این کار را‏‎ ‎‏بکنم، موظف شرعی هستند این ارگانهای انتظامی و نظامی که من را بگیرند و به دادگاه‏‎ ‎‏بسپرند، این استثنا ندارد. گوشهای خودتان را باز کنید، من همان طوری که با شاه عمل‏‎ ‎‏کردم و هم ملت ما همان طوری که با محمد رضا عمل کرد، با اشخاصی که بخواهند فساد‏‎ ‎‏ایجاد کنند، با اشخاصی که زاید بر صحبت، بخواهند تشنج ایجاد کنند، با اشخاصی که‏‎ ‎‏می خواهند صف آرایی بکنند در مقابل دادستانی، در مقابل مجلس، در مقابل ارگانهای‏‎ ‎‏دیگر، من همان خواهم کرد که با محمدرضا ‏‏[‏‏کردم‏‏]‏‏.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 14، ص 417. اشاره امام به توطئه های جبهه ملی در مخالفت با تصویب لایحه قصاص است که در نظر داشت بر ضد این لایحه که آن را غیر انسانی می نامید راهپیمایی راه بیندازد و اعلامیه ای هم در این رابطه در سطح تهران منتشر کرد که با موضعگیری قاطعانه امام حرکت آنها در نطفه خفه شد.