فصل سوم: اصول رهبری
اسلام خواهی
صریحاً اعلام کردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

صریحاً اعلام کردم

صریحاً اعلام کردم

‏پیش از انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را‏‎ ‎‏طبق اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را‏‎ ‎‏انجام می دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام‏‎ ‎

‏درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام. این برای این است که‏‎ ‎‏مامی خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفی را زده‏‎ ‎‏باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون‏‎ ‎‏دیروز حرفی زده ام باید روی همان حرف باقی بمانم امروزمی گویم مادام که احکام‏‎ ‎‏اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علما باید‏‎ ‎‏مشغول به کارهایشان باشند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 18، ص 241.