فصل سوم: اصول رهبری
اسلام خواهی
اگر کسی به من اهانت کرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اگر کسی به من اهانت کرد

اگر کسی به من اهانت کرد

‏و من یک نصیحت می کنم به بچه های طلاب؛ طلاب جوان که تازه آمده اند و حاد و‏‎ ‎‏تندند؛ و آن این است که آقایان، متوجه باشید اگر چنانچه شَطْر‏‎[1]‎‏ کلمه ای به یک نفر از‏‎ ‎‏مراجع اسلام، شطر کلمه ای اهانت بکند کسی به یک نفر از مراجع اسلام، بین او و‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی ولایت منقطع می شود. کوچک فرض می کنید؟ فحش دادن به‏‎ ‎‏مراجع بزرگ ما را کوچک فرض می کنید؟ اگر به واسطۀ بعضی از جهالتها لطمه ای بر این‏‎ ‎‏نهضت بزرگ وارد بشود، معاقَبید پیش خدای تبارک و تعالی؛ توبه تان مشکل است قبول‏‎ ‎‏بشود، چون به حیثیت اسلام لطمه وارد می شود. اگر کسی به من اهانت کرد، سیلی به‏‎ ‎‏صورت من زد، سیلی به صورت اولاد من زد، والله تعالی راضی نیستم در مقابل او کسی‏

‏بایستد دفاع کند؛ راضی نیستم....‏

‏     من که اینجا نشسته ام دست تمام مراجع را می بوسم؛... دست همۀ علمای اسلام را‏‎ ‎‏من می بوسم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • پاره، بخش. در اینجا به معنای کوچکترین.
  • )) صحیفه امام؛ ج 1، ص 306ـ307.