فصل سوم: اصول رهبری
حفظ نظام
خدا می داند انقلابی عمل می کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خدا می داند انقلابی عمل می کنم

خدا می داند انقلابی عمل می کنم

‏دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است تمام را‏‎ ‎‏توقیف کند، و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که‏‎ ‎‏توطئه می کنند و اسم «حزب» روی خودشان می گذارند، رؤسای آنها را بخواهد و آنها را‏‎ ‎‏محاکمه کند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد؛ و این اعلام آخر است و‏‎ ‎‏اگر چنانچه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت برنگردند و دست از توطئه ها برندارند،‏‎ ‎‏خدا می داند انقلابی عمل می کنم. می آیم تهران و رؤسایی که مسامحه می کنند با آنها انقلابی‏‎ ‎‏عمل می کنم. قشرهایی از ارتش که اطاعت از بالاترها نمی کنند و امر آنها را اطاعت نمی کنند‏‎ ‎‏باید بدانند که من با آنها اگر آمدم، انقلابی عمل می کنم. عذرها را کنار بگذارید! بروید‏‎ ‎‏فاسدها را سرکوب کنید، بروید توطئه گرها را سرکوبی کنید؛ مسامحه نکنید! دولت مسامحه‏‎ ‎‏نکند، ارتش مسامحه نکند، ژاندارمری مسامحه نکند؛ پاسداران مسامحه نکنند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) صحیفه امام؛ ج 9، ص 283.