فصل سوم: اصول رهبری
حفظ نظام
توی دهنتان می زنم من
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

توی دهنتان می زنم من

توی دهنتان می زنم من

‏بازی نخورید از این حرفهای نامربوطی که می زنند و از هر طرف حمله کرده اند به اینکه‏‎ ‎‏اسلام را از بین ببرند؛ و از هر طرف حمله کرده اند به اینکه این نهضت را از بین ببرند.‏‎ ‎‏گاهی روحانیتش را از بین می برند؛ گاهی چه. این روحانیون بودند که شما را آزاد کردند،‏‎ ‎‏حالا با قلمهایتان به ضد روحانیون قلمفرسایی می کنید؟! شما کجا بودید آن وقتی که‏‎ ‎‏روحانیون حبس می رفتند؟ آن وقتی که پای روحانی ما را اره کردند شما کجا بودید؟‏‎ ‎‏آن وقتی که با روغن پای روحانی ما را سوزاندند شما کجا بودید؟ حالا سردرآوردید و‏‎ ‎‏حرف می زنید، و نمی دانم، به ولایت فقیه اشکال می کنید، نمی دانم مجلس را‏‎ ‎‏می خواهید منحل بکنید؟ مگر شما قدرت این را دارید؟ توی دهنتان می زنم من!‏‎ ‎‏دست بردارید از این حرفها، از این مزخرفات. وارد بشوید در جرگۀ اسلام، وارد بشوید‏‎ ‎‏در جرگۀ مسلمین. بگذارید که این مملکت سر و سامان پیدا بکند. او در کردستان،‏‎ ‎‏دمکرات در کردستان، خلاف می کند، آقایان در تهران!‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 10، ص 316ـ317.