فصل سوم: اصول رهبری
حفظ نظام
چنانچه احساس خطر بکنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

چنانچه احساس خطر بکنم

چنانچه احساس خطر بکنم

‏محرکین آشوب را، هرکس می خواهد باشد، با قلم، با زبان، با هرچه بخواهد باشد،‏‎ ‎‏معرفی کنند، من او را خواهم منزوی کرد. بنابراین، من تا سر حد امکان، تا آنجایی که‏‎ ‎‏اسلام را در خطر نبینم و بازیهای سیاسی نخواهد اسلام را و مسلمین را در خطر بیندازد،‏‎ ‎‏به آنها نصیحت می کنم و خاضعانه از آنها می خواهم که دست بردارند از این شیطنتها و‏‎ ‎‏اگر احساس خطر بکنم، همان طوری که با محمدرضا عمل شد با همه آن طور عمل‏‎ ‎‏خواهد شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 418. اشاره امام به بنی صدر مخلوع و هواداران او می باشد.