فصل سوم: اصول رهبری
حفظ نظام
با هیچ کس قوم و خویشی نداریم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

با هیچ کس قوم و خویشی نداریم

با هیچ کس قوم و خویشی نداریم

‏ما باید از حالا به بعد اینطور رفتار نکنیم که تا حالا کردیم. تا حالا خطا کردیم. این خطا را‏‎ ‎‏باید جبران بکنیم. و باید با کمال قدرت تمام این کارها عمل بشود. و ما با هیچ کس قوم و‏‎ ‎‏خویشی نداریم. ما مطیع اسلام هستیم و احکام اسلام را می خواهیم جاری بکنیم. اگر در‏‎ ‎‏وزارتخانه ای، اگر در جایی، احکام اسلام بخواهد جاری نشود، ما درِ وزارتخانه را‏‎ ‎‏می بندیم. وزارتخانه ای که ضرر داشته باشد برای اسلام، برای حکومت اسلامی، به چه‏

‏درد ما می خورد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 13، ص 50ـ51.