فصل سوم: اصول رهبری
حفظ نظام
من او را به جای خودش می نشانم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

من او را به جای خودش می نشانم

من او را به جای خودش می نشانم

‏من تا آنجایی که بتوانم، تا آنجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که همۀ اینها را به‏‎ ‎‏آرامش دعوت کنم، همۀ گروهها و گروهکها را به آرامش دعوت کنم، همۀ افراد را به‏‎ ‎‏آرامش دعوت کنم، عمل خواهم کرد، نصیحت خواهم کرد، نصیحت برادرانه‏‎ ‎‏خواهم کرد، نصیحت خاضعانه خواهم کرد، لکن این را باید همه بدانند که آن روزی که‏‎ ‎‏من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، آن روزی که من احساس خطر برای‏‎ ‎‏اسلام بکنم، آن روز این طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم؛ دست همه را قطع‏‎ ‎‏خواهم کرد. چنانچه اشخاصی در این برهه از زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، باید‏‎ ‎‏آرامش محفوظ بشود، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی آنها اسباب‏‎ ‎‏تشنج بشود، آن شخص، هر کس می خواهد باشد، هر مقامی می خواهد باشد، من او را‏‎ ‎

‏به جای خودش می نشانم، قبل از اینکه شورش پیدا بشود من او را به جای خودش‏‎ ‎‏می نشانم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 416ـ417.