فصل سوم: اصول رهبری
شناخت افراد، اوضاع و جریانات
گفت سیاست را بگذارید برای ما
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

گفت سیاست را بگذارید برای ما

گفت سیاست را بگذارید برای ما

‏اوایل که ما آمده بودیم به قم، یکی از علمای محترم ـ که محترم و رئیس بود در قم ـ این را‏‎ ‎‏بعض مقدس مآبها اشکال به او داشتند می گفتند منزلش روزنامه پیدا می شود! این طور،‏‎ ‎‏مغزها را تهی کرده بودند که اگر یک ملاّیی منزلش روزنامه بود، این اسباب طَعْنَش‏‎[1]‎‎ ‎‏می شد. چه کار دارد ملا به روزنامه؛ ملا چه کار دارد به سیاست. ما را وقتی که از حبس‏‎ ‎‏می خواستند بیرون بیاورند، آمدند گفتند که بیایید توی آن اتاق، از حبس درآمدیم رفتیم‏‎ ‎‏توی اتاق مجلَّلی هم بود نشستیم. پاکروان آمد پیش ما و آن مولوی ـ هر دو آنها هم رفتند ـ‏‎ ‎‏آمدند آنها و پاکروان در ضمن صحبتهایش گفت که سیاست عبارت از دروغ گفتن است،‏‎ ‎‏عبارت از تقلّب است، عبارت از خُدْعَه است، عبارت از فریب است، عبارت از‏‎ ‎‏پدرسوختگی است! ـ این تعبیر آخرش بود ـ این را بگذارید برای ما. می خواست ما را‏‎ ‎‏وادار کند به اینکه ما دخالت در سیاست نکنیم. من به آن گفتم خوب، اگر این سیاست‏‎ ‎‏عبارت از اینهاست، اینکه مال شما هست! بله، بعد هم برداشتند در آنجا نوشتند که‏‎ ‎‏تفاهم شد بین ما و فلان. من هم که آمدم سر منبر حسابش را رسیدم.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • سرزنش.
  • )) صحیفه امام؛ ج 9، ص 177.