فصل سوم: اصول رهبری
شناخت افراد، اوضاع و جریانات
خمینی در زندان هم مجد اسلام را حفظ می کرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خمینی در زندان هم مجد اسلام را حفظ می کرد

خمینی در زندان هم مجد اسلام را حفظ می کرد

‏شما دیدید که روزنامۀ اطلاعات در روز سه شنبه هجدهم فروردین نوشت که روحانیین‏‎ ‎‏بحمدالله خیلی جای خوشوقتی است، بعضی مجلات هم نوشته بودند، لکن این بیشتر‏‎ ‎‏منتشر می شود، جای خوشوقتی است که مقامات روحانی با دولت موافقت کردند در‏‎ ‎‏انقلاب شاه و ملت. رفتند تهران اعتراض کردند که آقا این روحانی را معرفی کنید؛ این‏‎ ‎‏خمینی است؟ تا ما بگوییم عَلَیْهِ اللعنة. سایر علمای اسلامند؟ خوب معرفی کنید؛ دست‏‎ ‎‏بگذارید رویش. علمای طراز او ل ما چند نفر در اینجا هستند، خداوند همه را حفظ کند‏

‏[‏‏آمین حضار‏‏]‏‏؛ در تهران هستند، خداوند حفظشان کند ‏‏[‏‏آمین حضار‏‏]‏‏؛ در مشهد هستند،‏‎ ‎‏خداوند حفظشان کند ‏‏[‏‏آمین حضار‏‏]‏‏؛ در نجف هستند، خداوند حفظشان کند ‏‏[‏‏آمین‏‎ ‎‏حضار‏‏]‏‏؛ در سایر بلاد مسلمین هستند، خدا همه را تأیید کند ‏‏[‏‏آمین حضار‏‏]‏‏. این علمای‏‎ ‎‏اسلام؛ این علمای اسلام در ماورای جو هستند؟ اینهایی که با شما یک قرارداد سری‏‎ ‎‏کرده اند، خوب اسم ببرید. آقا، اگر مردی اسم ببر؛ بگو که خمینی، توی حبس ما رفتیم‏‎ ‎‏پیش او، و او گفت که بر گذشته ها صلوات! خمینی غلط می کند همچو حرفی می زند‏‎ ‎‏خلاف دین اسلام؛ خمینی می تواند تفاهم کند با ظلم؟ غلط می کند. خمینی آنجا هم که‏‎ ‎‏بود، تو حبس هم که بود، مجد اسلام را حفظ می کرد، می تواند حفظ نکند؟ اسلامی که‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام اینقدر زحمتش را کشیده است؛ ائمۀ هُدیٰ اینقدر خون دلش را خورده اند؛‏‎ ‎‏علمای اسلام اینقدر زحمت کشیده اند؛ خمینی و امثال خمینی می توانند که یک چیزی‏‎ ‎‏بگویند که بر خلاف مصالح اسلام باشد؟ خمینی را از جامعه بیرون می کنیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 1، ص 290.