فصل سوم: اصول رهبری
شناخت افراد، اوضاع و جریانات
ترور پنجاه نفری هیچ وقت نمی شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترور پنجاه نفری هیچ وقت نمی شود

ترور پنجاه نفری هیچ وقت نمی شود

‏ما که از ترکیه وارد عراق شدیم، بعد هم وارد نجف، از طرف دولت عراق کراراً آمدند و‏‎ ‎‏اظهار داشتند که عراق مال شماست، و هر جا باشید، هر جا بخواهید، هر کاری داشته‏‎ ‎‏باشید انجام می دهیم. تا دولتها تغییر کرد. یکی پس از دیگری تغییر کرد، و منتهی شد به‏‎ ‎‏این اواخر، که ما مقتضی دیدیم بیشتر از آن مدت در عراق فعالیت بکنیم. کم کم دولت‏‎ ‎‏عراق به طور تدریج در صدد جلوگیری شد. ابتدا چند نفری در ‏‏[‏‏اطراف‏‏]‏‏ منزل ما به‏‎ ‎‏عنوان حفاظت. و شایعه هم درست می کردند که اشخاصی آمده اند برای ترور شما. بلکه‏‎ ‎‏یک دفعه گفتند پنجاه نفر آمده اند! که من گفتم این متنش دلیل بر دروغ بودن است، برای‏‎ ‎‏اینکه ترور پنجاه نفری هیچ وقت نمی شود؛ باید یک نفر بیاید. کم کم مأمورها زیاد شدند.‏‎ ‎‏باز هم همین که ما می خواهیم حفاظت کنیم. لکن من از اول به بعضی دوستان می گفتم‏

‏قضیۀ حفاظت نیست؛ قضیۀ مراقبت از این است که ما چه می کنیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 10، ص 194. اشاره امام به توطئه رژیم بعث در کنترل برنامه های امام و ارتباطات افراد با ایشان از طریق انتشار این شایعه بود که چون رژیم شاه 50 نفر را از ایران به قصد ترور امام به نجف فرستاده است وظیفه دارد از امام مراقبت کند.