فصل سوم: اصول رهبری
شناخت افراد، اوضاع و جریانات
منافقین بعضی از ریش سفیدهای ما را بازی داده بودند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

منافقین بعضی از ریش سفیدهای ما را بازی داده بودند

منافقین بعضی از ریش سفیدهای ما را بازی داده بودند

‏آن مسئله ای که همه کس می گفت، هر کس می رسید می گفت که «نمی شود، نکنید،‏‎ ‎‏خونریزی می شود، چه می شود»، بعضی از آقایان از قم به من نوشتند که «آقا دیگر بس‏‎ ‎‏است، ـ دیگر ـ این شاه ماندنی است، دیگر بس است رها کنید» خوب، اینها نمی دانستند‏‎ ‎‏قضیه را و معذور بودند. از این ور خیرخواه بودند، معذور هم بودند، اما حتی برای‏‎ ‎‏منافقین. منافقین، خوب بعضیها را بازی داده بودند اینها، خوب، این همه جوانان ما را‏‎ ‎‏بازی دادند هیچ، بعضی از علمای ما را بازی داده بودند، بعضی از ریش سفیدهای ما را‏‎ ‎‏بازی داده بودند که به من سفارش نوشته بودند راجع به اینها. و من آن آدمی که آمد، با‏‎ ‎

‏آنکه سفارش نوشته بودند اینها، گوش کردم حرفهایش را دیدم آدم مُعوَجی است؛ از‏‎ ‎‏زیاد مسلمان بودنش من این را ادراک کردم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 17، ص 287.