فصل سوم: اصول رهبری
شناخت افراد، اوضاع و جریانات
کی کودتا میتواند بکند؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کی کودتا میتواند بکند؟

کی کودتا می تواند بکند؟

‏کی کودتا می تواند بکند؟ یک دسته ای تو پاریس نشسته اند و منتشر می کنند که ما از‏‎ ‎‏پاریس داریم راه می افتیم و می آییم برای ایران! خوب تشریف بیاورید راه باز است! اگر‏‎ ‎‏شما می توانستید کاری بکنید، چرا رفتید؟ کسی که فرار کرده، حالا می گوید: ما دیگر با‏‎ ‎‏هم منسجم شدیم. کی ها منسجم شده اند؟ آخر ما که می شناسیم شما را. ملت ما که‏‎ ‎‏می دانند شماها کی هستید. حالا ما دیگر باهم منسجم شدیم و بنا داریم، راه افتادیم!‏‎ ‎‏می گویند: راه افتادیم ما، راه افتادیم و داریم می آییم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 15، ص 114ـ115.