فصل سوم: اصول رهبری
شناخت افراد، اوضاع و جریانات
بنی صدر هی قسم خورد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بنی صدر هی قسم خورد

بنی صدر هی قسم خورد

‏اینها حسابشان را جدا نمی کنند. شما دیدید که آقای بنی صدر حسابش را جدا نکرده،‏‎ ‎‏خدا می داند که من مکرر به این گفتم که آقا، اینها تو را تباه می کنند. این گرگهایی که دور‏‎ ‎‏تو جمع شده اندو به هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین می برند، گوش نکرد، هی قسم‏‎ ‎‏خورد که اینها فداکار هستند، اینها مردم کذا هستند؛ یعنی، آنهایی که دور و بر او هستند.‏‎ ‎‏خوب من می دانستم که اینجور نیستند. یک دسته ای، که می روند توی وزارتخانه دزدی‏‎ ‎‏می کنند این را تأییدش می کند. خوب معلوم می شود، دزدی را شما گفتید. این قدر‏‎ ‎‏عقلشان ناقص است این را تأیید می کردند. حالا هم من به این آقایانی که اهل سدادند،‏‎ ‎‏اهل صلاحند، منتها اعوجاج فکری دارند، ‏‏[‏‏می گویم که‏‎ ‎‏]‏‏امریکا برای شما هیچ فایده ای‏

‏ندارد، دیگر گذشت آن وقت. امروز آنی که برای شما برای دینتان برای دنیاتان فایده‏‎ ‎‏دارند این ملت اند، این ملت پابرهنه است. آن ملت سرمایه دار هم به درد شما‏‎ ‎‏نمی خوردند، آنها همه برای خودشان می کشند، شماها را می خواهند آلت دست قرار‏‎ ‎‏بدهند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 15، ص 30ـ31.