فصل سوم: اصول رهبری
قاطعیت، سازش ناپذیری
مَثَل شما مَثَل فوج های سربازی است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مَثَل شما مَثَل فوج های سربازی است

مَثَل شما مَثَل فوج های سربازی است

‏اگر آقایان ایرانی را اخراج کردند، دیگر آقایان که از ممالک دیگرند باید بایستند و به‏‎ ‎‏وظایف دینی خود اهمیت دهند. مَثَل شما مَثَل فوجهای سربازی است که اگر دشمن به‏‎ ‎‏فوجی حمله کرد و آنان را شکست داد، فوجهای دیگر پابرجا مانده و جای گروههای از‏

‏بین رفته را می گیرند. دشمن از خدا می خواهد که وقتی یک گروه سرباز را از پای در آورد‏‎ ‎‏بقیه پا به فرار گذاشته میدان را خالی کنند.‏

‏     آقایانی که از دیگر ممالک در اینجا هستند باید پابرجا باشند و به تحصیل علم و‏‎ ‎‏تهذیب نفس ادامه دهند و اگر مراجع و من ـ که یکی از طلاب هستم ـ از اینجا رفتم، باز‏‎ ‎‏لازم است که آقایان بمانند و به وظایف خود عمل نمایند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 2، ص 412.