فصل سوم: اصول رهبری
صراحت لهجه
این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زنها دارید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زنها دارید

این چه دیکتاتوری است که شما نسبت به زنها دارید

‏سؤال: ‏‏[‏‏این چادر، آیا صحیح است که این زنها خود را در زیر چادر مخفی کنند؟ این زنها‏‎ ‎‏در انقلاب شرکت کردند. کشته دادند. زندان رفتند. مبارزه کردند، این چادر هم یک رسم‏‎ ‎‏از قدیم مانده ای است. حالا دیگر دنیا هم عوض شده. حالا این صحیح است که مثلاً‏‎ ‎‏اینها خودشان را مخفی کنند؟‏‏]‏

‏جواب: اولاً اینکه این یک اختیاری است برای آنها، خودشان اختیار کردند. شما چه‏‎ ‎‏حقی دارید که اختیار را از دستشان بگیرید؟ ما اعلام می کنیم به زنها که هر کس چادر‏‎ ‎‏می خواهد یا هر کس پوشش اسلامی، بیاید بیرون. از 35 میلیون جمعیت ما 33 میلیونش‏‎ ‎‏بیرون می آید. شما چه حقی دارید که جلو اینها را بگیرید؟ این چه دیکتاتوری است که‏‎ ‎‏شما نسبت به زنها دارید؟ و ثانیاً اینکه ما یک پوشش خاصی را نمی گوییم. برای حدود‏‎ ‎‏زنهایی که به سن و سال شما رسیده اند هیچ چیزی نیست. ما زنهای جوانی که وقتی‏‎ ‎‏ایشان آرایش می کنند و می آیند، یک فوج را دنبال خودشان می کشند، اینها را داریم‏‎ ‎‏جلوشان را می گیریم. شما هم دلتان نسوزد.‏

‏     من دیگر بلند شوم. شما هم دلتان نسوزد.‏

‏[‏‏خطاب به مترجم:‏‏]‏

‏جواب: شما بگویید اینها را به ایشان.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 10، ص 103ـ104.