فصل سوم: اصول رهبری
صراحت لهجه
من شما را نپذیرفته ام!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

من شما را نپذیرفته ام!

من شما را نپذیرفته ام!

‏سؤال: ‏‏[‏‏یکی از خبرنگاران زن: چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید، این نشان دهندۀ این‏‎ ‎‏است که نهضت ما یک نهضت مترقی است؛ اگر چه دیگران سعی کردند نشان دهند که‏‎ ‎‏عقب مانده است. فکر می کنید به نظر شما آیا زنان ما باید حتماً حجاب داشته باشند؟‏‎ ‎‏مثلاً چیزی روی سر داشته باشند یا نه؟‏‏]‏

‏جواب: اینکه من شما را پذیرفته ام، من شما را نپذیرفته ام! شما آمده اید اینجا و من‏

‏نمی دانستم که شما می خواهید بیایید اینجا! و این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقی‏‎ ‎‏است که به مجرد اینکه شما آمدید اینجا، اسلام مترقی است. مترقی هم به این معنی‏‎ ‎‏نیست که بعضی زنها یا مردهای ما خیال کرده اند. ترقی به کمالات انسانی و نفسانی‏‎ ‎‏است.‏‎[1]‎

*  *  *


‎ ‎

  • )) همان؛ ج 5، ص 520ـ521.