فصل سوم: اصول رهبری
هدایت و ارشاد مسئولان نظام
من که نمی توانم در همه امور دخالت کنم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

من که نمی توانم در همه امور دخالت کنم

من که نمی توانم در همه امور دخالت کنم

‏این کلمه ای که گفتید که می خواهند که من دخالت بکنم، من که نمی توانم در همۀ امور‏‎ ‎‏دخالت بکنم؛ بالاخره من اشخاص دارم، باید اشخاص دخالت کنند. من مثلاً، حالا شما‏‎ ‎‏را تأیید می کنم که در سپاه پاسداران باشید و در رأس باشید، این معنی دخالت من است،‏‎ ‎‏معنی این است که شما اگر کاری آنجا انجام بدهید من انجام داده ام در آنجا. آنها اگر‏‎ ‎‏بخواهند شنوایی از من بکنند باید از شما شنوایی بکنند و همین طور سایرین، از آن کسی‏‎ ‎‏که من قرار دادم وقتی که اطاعت بکنند، همان اطاعت از من است و همان دخالت من‏‎ ‎‏است. اینطور نیست که هر کدام، علی'حده باشند. فرض کنید که آقای رئیس جمهور را‏‎ ‎‏من قرار دادم برای اینکه رئیس کل قوا باشد، و آن چیزی را که من قرار دادم چنانچه با آن‏‎ ‎‏موافقت بکنند موافقت با من است، و من خودم مستقیماً نمی توانم همۀ امور را دخالت‏‎ ‎‏بکنم؛ من باید بالاخره اشخاص را قرار بدهم و یک نظمی ایجاد بشود.‏‎[1]‎

*  *  *


‎ ‎

  • )) همان؛ ج 13، ص 43.