فصل سوم: اصول رهبری
امید به آینده
شاه از این مبارزات جان سالم به در نخواهد برد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شاه از این مبارزات جان سالم به در نخواهد برد

شاه از این مبارزات جان سالم به در نخواهد برد

‏سؤال: ‏‏[‏‏آیا حضرت آیت الله فکر می کنند که شاه به عنوان رئیس قوای مسلح بتواند از‏‎ ‎‏مبارزات حاضر بر ضد حکومتش جان سالم بدر برد (باقی بماند)؟ اگر نه، چرا؟‏‏]‏

‏جواب: خیر، سلطنت شاه و خاندان پهلوی بر ملت ما تحمیل شده است.... من مطمئن هستم‏‎ ‎‏که شاه از این مبارزات کنونی علیه خود و سلطنت خاندانش جان سالم بدر نخواهد برد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 4، ص 245.