فصل چهارم: رنجها و نگرانیها
نگرانی من از داخل خودمان است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نگرانی من از داخل خودمان است

نگرانی من از داخل خودمان است

‏من در تمام این طول مدت از باب اینکه مقابله بین ما و دستگاه جبار و کفر و اینها بود‏‎ ‎‏نگرانی نداشتم، لکن حالا نگرانم. در وقتی که ما بنا داشتیم جمهوری اسلامی تحقق پیدا‏‎ ‎‏بکند و بحمدالله خیلی چیزهایش هم تحقق پیدا کرد، لکن نگرانی من از داخل خودمان‏‎ ‎‏است، از دوجهت که یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین. آن جهت سبک این‏‎ ‎‏کارهایی است که مخالفین، توطئه ها و دسته بندیهایی که مخالفین دارند؛ این چیز مهمی‏‎ ‎‏به نظر من نیست. آنکه مهم است این ناسازگاری است که در ارگانهای اسلامی هست؛‏‎ ‎‏هر جا بروی با هم توافق ندارند. هی دعوت به توافق می کنند همه، لکن خودشان هم‏‎ ‎‏توافق ندارند. این موجب نگرانی است.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 12، ص 412ـ413.