فصل چهارم: رنجها و نگرانیها
ترسم از آن است که سستی کنیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ترسم از آن است که سستی کنیم

ترسم از آن است که سستی کنیم

‏امروز من هیچ ترسی ندارم، ولی ترسم از آن است که مبادا ما مسائل را به صورتی محکم‏‎ ‎‏تحویل دستۀ بعد ندهیم، ترسم از آن است که مبادا از حرفهای خارجیها بترسیم و در‏‎ ‎‏پیاده کردن احکام خدا سستی کنیم. ما باید همه چیز را به همان قوّتی که امروز دارد،‏‎ ‎‏تحویل دستۀ بعد دهیم، و آنها هم کوشش کنند که به همان قوّت تحویل دستۀ بعد دهند.‏‎ ‎‏ما باید بنیان را محکم کنیم و به دستۀ بعد دهیم تا پیش خدا مقصر نباشیم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 18، ص 242.