فصل پنجم: خاطرات
نگذارید آمریکا و انگلیس این قدر به ما تحمیل کنند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نگذارید آمریکا و انگلیس این قدر به ما تحمیل کنند

نگذارید آمریکا و انگلیس این قدر به ما تحمیل کنند

‏روزی مرحوم آقای بروجردی‏‎[1]‎‏، مرحوم آقای حجت‏‎[2]‎‏، مرحوم آقای صدر‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏مرحوم آقای خوانساری‏‎[4]‎‏، رضوان الله علیهم، برای مذاکره در یک امر سیاسی در‏‎ ‎‏منزل ما جمع شده بودند‏‎[5]‎‏. به آنان عرض کردم که شما قبل از هر کار تکلیف این‏‎ ‎‏مقدس نماها را روشن کنید. با وجود آنها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده، و‏‎ ‎‏یک نفر هم محکم دستهای شما را گرفته باشد. اینهایی که اسمشان «مقدسین» است ـ نه‏‎ ‎‏مقدسین واقعی ـ و متوجه مفاسد و مصالح نیستند دستهای شما را بسته اند. ‏

‏     ... اگر یک نفر پیدا شود بگوید بیایید زنده باشید، بیایید نگذارید ما زیر پرچم دیگران‏

‏زندگی کنیم، نگذارید انگلیس و امریکا اینقدر به ما تحمیل کنند، نگذارید اسرائیل‏‎ ‎‏اینطور مسلمانان را فلج کند، با او مخالفت می کنند.‏‎[6]‎

*  *  *

‎ ‎

  • آیت الله العظمی سید حسین بن علی طباطبایی بروجردی1292ـ1380هـ.ق. فقیه، اصولی و زعیم حوزؤ علمیه و مرجع شیعیان جهان. از درس اساتیدی چون آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی و شیخ الشریعؤ اصفهانی بهره برد. به تقاضای علما و طلاب شهر قم از سال 1364هـ.ق. در آن دیار رحل اقامت افکند. از آثار اوست: حاشیه بر کتابهای عروة الوثقی و کفایة الاصول و نهایؤ شیخ طوسی و نیز تقریرات درس فقه و اصول که به قلم شاگردانش فراهم آمده است.
  • آیت الله سیدمحمد حجت1310ـ1373هـ.ق. از مجتهدان و مدرسان فقه و اصول. از سال 1349هـ.ق. در شهر قم سکونت گزید، و  پس از درگذشت آیت الله حائری، به همراهی آیات الهی صدر و خوانساری به ادارؤ حوزؤ علمیه اهتمام نمود. رساله در استصحاب، رساله در بیع و حاشیه برکفایه از آثار اوست.
  • آیت الله سیدصدر الدین صدر1299ـ1373هـ.ق. از شاگردان آخوند خراسانی و آیت الله نائینی. به دعوت آیت الله حائری به قم رفت و سمت مشاورت و همکاری ایشان را به عهده گرفت.  المهدی، خلاصة الفصول و مدینة العلم از آثار اوست.
  • آیت الله سیدمحمد تقی خوانساری1305ـ1371هـ.ق. از محضر بزرگانی چون آخوند خراسانی، میرزای نائینی و سید محمدکاظم یزدی بهره برد. در قیام مردم عراق علیه استعمار انگلستان، در صف مجاهدان نهضت بود. پس از درگذشت آیت الله حائری، به همراهی آقایان حجت و صدر به ادارؤ امور حوزؤ علمیه همت گماشت و در خشکسالی سال 1363هـ.ق. به دعوت مردم قم نماز «استسقا» اقامه نمود که در پی آن باران فراوانی باریدن گرفت.
  • به استناد اظهارات آقایان:  دوانی و خلخالی، امر سیاسی مذکور بحث پیرامون مسالؤ مجلس مؤسسان بوده است.
  • ولایت فقیه؛ ص 197.