فصل پنجم: خاطرات
امر سیاسی به ما چه کار دارد!؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امر سیاسی به ما چه کار دارد!؟

امر سیاسی به ما چه کار دارد!؟

‏به ما آن طور دستهای توطئه گر تزریق کردند که ماها هم باورمان آمده است. تو‏‎ ‎‏چکار داری به اینکه چه میگذرد! تو مشغول درست باش! تو مشغول فقهت باش!‏‎ ‎‏تو مشغول فلسفه ات باش! تو مشغول عرفانت باش! چکار داری که چه می گذرد! در‏‎ ‎‏آن وقت، اوایلی که این مسائل پیش آمد، یکی از رفقای ما که بسیار خوب بود، بسیار‏

‏مرد صالحی بود و اهل کار هم بود، لکن من وقتی یک قضیه را صحبت کردم که در این‏‎ ‎‏قضیه ما باید تحقیق کنیم، گفت به ما چکار دارد، حاصل امر سیاسی است به ما چکار‏‎ ‎‏دارد!‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 20، ص 117.