فصل پنجم: خاطرات
این شخص اول مملکت ماست!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

این شخص اول مملکت ماست!

این شخص اول مملکت ماست!

‏من این را مکرر گفته ام ـ و از بس متأثرم باز هم پیش شما عرض می کنم ـ که من وقتی‏‎ ‎‏عکس شاه را پهلوی جانسون‏‎[1]‎‏ دیدم، که جانسون عینکش را برداشته و از این طرف دارد‏‎ ‎‏چشمهایش آنطور می کند و نگاه می کند و به او نگاه نمی کند، و او آن طرف میز، او‏‎ ‎‏سرجای خودش ایستاده بود، او آن طرف میز او ایستاده بود، مثل یک بچه مکتبی که‏‎ ‎‏ایستاده پیش معلمش ‏‏[‏‏کرنش‏‏]‏‏ می کند، من همچو متأثر شدم که ما در چه حالی هستیم که‏‎ ‎‏این «شخص اول» مملکت ما به اصطلاح هست، در مقابل او اینطوری ایستاده و آن هم‏‎ ‎‏اینطور بی اعتنا چشمهایش را آن طرف ‏‏[‏‏کرده‏‎[2]‎‏] و در روزنامه انداخته بود. و گمان‏‎ ‎‏می کنم این عکس را تحمیل هم گمان می کنم کرده بودند که در روزنامه های ایران‏‎ ‎‏منعکس بشود.‏‎[3]‎

*  *  *

‎ ‎

  • لیندون جانسون، رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا.
  • اصل: گذاشته.
  • )) صحیفه امام؛ ج 8، ص 101.