فصل پنجم: خاطرات
محل به واسطه خوبی علما خوب بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

محل به واسطه خوبی علما خوب بود

محل به واسطه خوبی علما خوب بود

‏محلات یک محلی است که من بعضی تابستانها می رفتم. تابستان را آنجا بودم. و در آن‏‎ ‎‏وقت که من آنجا بودم احساس می کردم که مردم محلات با مردم بسیاری از جاها فرق‏‎ ‎‏دارند. توجهشان به دیانت بیشتر بود از بعضی جاهای دیگر. از خیلی جاهای دیگری. و‏‎ ‎‏من اینکه فهمیدم این بود که محل به واسطۀ خوبی علما خوب بودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 11، ص 394.