فصل پنجم: خاطرات
سلیمان نمازی، سلیمان توده ای!!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سلیمان نمازی، سلیمان توده ای!!

سلیمان نمازی، سلیمان توده ای!!

‏اصلاً آن «حزب توده» را من اولش را می دانم؛ ابتدای حزب توده را. آن کسی که حزب‏‎ ‎‏توده را ایجاد کرد همسفر مکۀ ما بود! می خواهم بگویم که قضیۀ توده ای نبود؛ توده ای‏‎ ‎‏آن وقت همان بود که از شوروی صادر می شد! این همسفر مکۀ ما بود. سلیمان میرزا؛‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏یک آدم مقدس مآبی بود و دو ـ سه نفر هم همراه خودش آورد. خودش اولاد نداشت‏

‏لکن یک کسی را به اولادی قبول کرده بود و او را هم برداشته بود آورده بود مکه. خودش‏‎ ‎‏هم یک آدم نمازخوان! در آن شعرها، آن وقت که تکفیر سلیمان نمازی‏‎[2]‎‏ و کذا برایش‏‎ ‎‏گفته بود که این نماز می خواند، چرا تکفیرش می کنی؟! حزب توده به دست‏‎ ‎‏سلیمان میرزای نمازی و طاعتی و مکّه برو ایجاد شد! این مستقیماً از انگلیس ها بود.‏‎[3]‎

*  *  *

‎ ‎

  • از پایه گذاران اولیۀ احزاب کمونیستی در ایران.
  • به رغم اینکه سلیمان میرزا خود را کمونیست می دانست ولی نماز می خواند، روزه می گرفت و آن گونه که امام خمینی اشاره کرده است به حج هم می رفت! بدین جهت او را به استهزا «سلیمان نمازی» می گفتند.
  • )) صحیفه امام؛ ج 9، ص 22ـ23.