کتاب مساقات
احکام مساقات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام مساقات

احکام مساقات

[سؤال 7622]‏ ‏ ‏ 3976‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا برای درختانی که جهت استفاده از چوب یا برگ و یا ریشه آن ها را پرورش‏‎ ‎‏می دهند مساقات مصداق می یابد؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، جهت استفاده از برگ مساقات مانع ندارد ولی جهت استفاده از چوب یا ریشه با فرض این که با انتفاع، اصل درخت از بین می رود، صحیح نیست.

[سؤال 7623]‏ ‏ ‏ 3977‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏زیدی یک قطعه زمین به عنوان غارس مطابق عرف محل از عمرو گرفته است که‏‎ ‎‏درخت غرس نماید. زید درخت غرس کرده، ولی در خدمت و توجه، با بودن استعداد‏‎ ‎‏کوتاهی کرده و به انجام نرسانیده. قاعدتاً اگر به درخت توجه گردد؛ در مدت سه سال‏‎ ‎‏مثمر می گردد و از شش سال به بالا به حد اعلی مثمر و استفاده بخش خواهد بود.‏‎ ‎‏زید  عمداً کوتاهی کرده و تا حال بیست سال است که دیناری از ثمر درخت و درآمد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 469

‏زمین عاید عمرو نگردیده است. آیا عمرو می تواند از زید دعوای زیان و خسارت‏‎ ‎‏نماید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، مالک زمین حق دعوای خسارت بر غارس ندارد.

[سؤال 7624]‏ ‏ ‏ 3978‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 10 / 1361‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی، جناب آقای حاج سید روح الله‌ الموسوی، امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏زمین و آب شخصی، به شخصی دیگر واگذار می شود که درخت کاری نماید، تا‏‎ ‎‏پس از چهار سال که درخت به ثمر رسید، نصف زمین و درخت جهت غارس، و‏‎ ‎‏نصف زمین و درخت جهت مالک باشد. آیا این معامله و قرارداد باطل است؟ اگر باطل‏‎ ‎‏باشد، هرگاه درخت هایی که بعضی یک سال و چند ماه و بعضی چند ماه غرس نموده‏‎ ‎‏و باید بیرون بیاورد، آیا باید جای آن را هم پر نماید یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، مغارسه باطل است و درختان ملک صاحب نهال آن ها است و اگر مالک، صاحب آن ها است و به دستور او غرس شده، اجرت المثل عامل را ضامن است و چنانچه غارس، مالک آن ها است، اجرت زمین را به صاحب زمین بدهکار است و جای درختان را باید پر کند.

[سؤال 7625]‏ ‏ ‏ 3979‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران‏

‏اگر شوهر در ملک زن، درخت غرس نماید و مدت 25 سال زحمت بکشد تا آن‏‎ ‎‏ملک قابل استفاده بشود، شوهر حق یدالغرس دارد یا خیر؟ آنچه حکم الله‌ است بیان‏‎ ‎‏فرمایند.‏

بسمه تعالی، از زمین حق ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 470

[سؤال 7626]‏ ‏ ‏ 3980‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 8 / 1361‏

‏محضر شریف رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی روح الله‌ موسوی الخمینی، دامت برکاته، سلام علیکم‏

‏با آرزوی پیروزی از خداوند متعال برای رزمندگان جبهۀ حق علیه باطل و درود‏‎ ‎‏فراوان به ارواح پاک شهدای گلگون کفن ایران، احتراماً؛ خاطر عالی را به عرایض ذیل‏‎ ‎‏مستحضر می سازد: ‏

‏یک نفر زمین آبی خود را به یک نفر دیگر داده بالمناصفه درخت کاری کرده،‏‎ ‎‏کارنده درخت در مورخ 7 / 7 / 1349 از تعداد 208 اصله درخت معین که نصفش‏‎ ‎‏104 اصله درخت از سهم خود را از همان باغ در قبال مبلغ 24000 ریال قبل از تقسیم‏‎ ‎‏درختان به یک شخص دیگر فروخته است. سپس شخص خریدار جهت بریدن‏‎ ‎‏درختان خریداری شده به باغ مراجعه می نماید که در آن موقع شرکای باغ با هم‏‎ ‎‏اختلاف پیدا می نمایند و از بریدن درختان فروخته شده، ممانعت به عمل می آید. پس‏‎ ‎‏از آن، شخص فروشنده سندی با دست خط روحانی محل به خریدار داده تا‏‎ ‎‏اختلافشان رفع، و پس از آن مبادرت به بریدن درختان نماید، ولی این اختلاف تا‏‎ ‎‏اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در دادگاه به طول انجامیده و موضوع به جایی نرسیده و‏‎ ‎‏سپس شخص فروشنده، فرصت را مناسب دیده با سوء استفاده از موقعیت انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی و با توسل به زور، درخت های فروخته شده را به اضافه 104 اصله درخت‏‎ ‎‏دیگر که سهم شریک باغ خودش بوده، که روی هم رفته 208 اصله درخت می باشد،‏‎ ‎‏به کس دیگر فروخته و اقدام به قطع درختان در روز 22 بهمن 1357 نموده و چند‏‎ ‎‏ماشین از درخت های مزبور را، جهت فروش به محل دیگر برده و چون موضوع زور‏‎ ‎‏در میان بوده لذا توسط اهالی محل از بردن بقیه درخت ها ممانعت به عمل آمده و‏‎ ‎‏متوقّف شده و حالیه مقدار قابل توجهی از آن درختان حیف و میل گردیده است. بدین‏‎ ‎‏جهت امید است مراتب، مورد بذل و توجه قرار گرفته و بفرمایید تکلیف و وظیفۀ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 471

‏شرعی این سه نفر دست اندرکار چیست؟ مراتب را جهت صدور پاسخ شرعی طبق‏‎ ‎‏موازین اسلام به استحضار رسانده و منتظر جواب مسأله هستیم. ‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، اگر اصل درختان از فروشنده بوده، درختان ملک او است و قرارداد مناصفه باطل است و می تواند تمام آن ها را قطع کند و بفروشد، ولی اجرت المثل زمین مالک زمین را باید بپردازد و اگر به زمین خسارتی وارد کرده، جبران نماید. 

[سؤال 7627]‏ ‏ ‏ 3981‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک امام خمینی، دامت برکاته‏

‏با سلام و امید پیروزی قوای اسلام بر قوای کفر صدامی‏

‏1. در روستاهای استان لرستان، مخصوصاً بخش پل دختر، کشاورزانی هستند‏‎ ‎‏محروم و واقعاً مستضعف، که سیفی کار هستند و سیفی کاری آن ها از قبیل خیار، گوجه،‏‎ ‎‏بادمجان است؛ مثلاً یک نفر زمین و کارگر دارد و محصولی را می کارد، منتها آب برای‏‎ ‎‏سیفی مذکور را ندارد و آب آن را، یک نفر دیگری با استفاده از موتور، تأمین می کند که‏‎ ‎‏در آخر محصول در موقع حساب، ‏‏ محصول را باید به صاحب موتور ـ که آب، به‏‎ ‎‏آن سیفی می رسانده ـ پرداخت کند. آیا از نظر اسلام، حلال و جایز است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، می توانند برای آب، قیمت معین نمایند و از فروش محصول، بدهی بابت آن را بپردازند.

‏2. یک نفر صاحب زمین، تمام خرج یک سیفی را تا هنگام محصول فراهم می کند و برای این زمین،‏‎ ‎‏چند کارگر را به عنوان شریک می گیرد‏‎ ‎‏که تمام کار این سیفی کاری را انجام می دهند. مالک زمین، فقط‏‎ ‎‏دارایی زمین و خرج محصول را می دهد و دیگر کاری انجام نمی دهد و در موقع محصول، هرچه خرج‏‎ ‎‏کرده، از فروش محصول برداشته و بعداً بقی‏‏ۀ‏‏ محصول را‏‎ ‎‏درست بین خود و کارگران، به نام شریک‏‎ ‎‏نصف می کند. آیا از نظر شرع اسلام، حلال و جایز است یا خیر؟ کتباً توضیح دهید.‏

بسمه تعالی، اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند، اشکال ندارد

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 472