کتاب مزارعه
احکام مزارعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام مزارعه

احکام مزارعه

[سؤال 7613]‏ ‏ ‏ 3969‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا پرورش گیاهانی مانند بوته های گل، می تواند مصداق مزارعه قرار گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر از قبیل گل هایی است که تخم دارد و زرع می شود مزارعه صحیح است.

[سؤال 7614]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3981

‏2. یک نفر صاحب زمین، تمام خرج یک سیفی را تا هنگام محصول فراهم می کند‏‎ ‎‏و برای این زمین، چند کارگر را به عنوان شریک می گیرد‏‎ ‎‏که تمام کار این سیفی کاری را‏‎ ‎‏انجام می دهند. مالک زمین، فقط دارایی زمین و خرج محصول را می دهد و دیگر‏‎ ‎‏کاری انجام نمی دهد و در موقع محصول، هرچه خرج کرده، از فروش محصول‏‎ ‎‏برداشته و بعداً بقی‏‏ۀ‏‏ محصول را‏‎ ‎‏درست بین خود و کارگران، به نام شریک نصف‏‎ ‎‏می کند. آیا از نظر شرع اسلام، حلال و جایز است یا خیر؟ کتباً توضیح دهید.‏

بسمه تعالی، اگر مطابق شروط مزارعه قرارداد بستند، اشکال ندارد.

[سؤال 7615]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5283

‏2. خرده مالکینی که بعضی از آن ها برای به دست آوردن حاصل زمین، زارع یا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 461

‏کارگر می گیرند، آیا برای زارعین یا کارگران جایز است که منافع املاک و زمین ها را‏‎ ‎‏تصاحب کنند و به صاحبان زمین چیزی ندهند، و یا اگر هم بدهند، مختصری بدهند و‏‎ ‎‏طبق قانون مزارعه عمل نکنند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر قرارداد صحیحی بین مالک و زارع هست، باید بر طبق آن  عمل کنند و اگر قرارداد معینی نیست، در صورتی که بذر از زارع باشد،  حاصل هم از او است، ولی اجرت المثل زمین را باید به مالک بدهد.

[سؤال 7616]‏ ‏ ‏ 3970‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 4 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی دام ظله ‏

‏بدین وسیله پاسخ مسأله ذیل درخواست می شود:‏

‏زمین موقوفۀ مسجد را به این جانب به نصفه کاری دادند و من هم بذر یونجه‏‎ ‎‏کاشتم و بعداً سیل آمد و همه را خراب کرد؛ آیا من از موقوفه نسبت به زحماتی که‏‎ ‎‏کشیده بودم طلبکار می شوم یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله استحقاق مطالبۀ خسارت ندارید.

[سؤال 7617]‏ ‏ ‏ 3971‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا می شود مزارعه یا مضاربه و مساقات را به صورت مشاع انجام داد؛ مثلاً چند‏‎ ‎‏نفر به طور جداگانه یا مشترکاً لوازم کشاورزی (از قبیل زمین، تراکتور، بذر و آب) را‏‎ ‎‏بدهند و چند نفر هم به کار کشاورزی بپردازند و محصول به نسبت های مورد توافق،‏‎ ‎‏تقسیم شود؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد ولی باید نسبت های مورد توافق بین مالک و عامل باشد، نه مالکین تنها.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 462

[سؤال 7618]‏ ‏ ‏ 3972‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ‏

‏احتراماً معروض می دارد: این جانب پیرمردی هشتاد ساله هستم که مدت شصت‏‎ ‎‏سال در زمین شخصی مشغول کشاورزی می باشم و سالیانه سهم مالکانه را به نامبرده‏‎ ‎‏پرداخت کرده ام. در زمین مذکور تعداد شش بوته درخت گردو کاشته ام که بارور شده‏‎ ‎‏و سالیان قبل، نصف از محصولات گردو و زمین را به ایشان می دادم. الحال نامبرده‏‎ ‎‏مدعی شده که طبق قانون اسلام چون درختان گردو در زمین او می باشد، تمام‏‎ ‎‏محصول گردو مربوط به او است. لذا به موجب این عریضه، به آن مقام پناهنده شده ام‏‎ ‎‏که پاسخ شرعی را در ذیل این سؤالیه مرقوم فرمایند که محصول گردو به چه نحوی‏‎ ‎‏باید بین مالک زمین و زارع که نهال را کاشته، تقسیم شود؟ فعلاً محصول گردوی‏‎ ‎‏مذکور در انجمن اسلامی قریۀ پاکده به طور امانت گذاشته شده، تا پاسخ شرعی اخذ‏‎ ‎‏گردد. تمنا دارم برای حفظ حقوق دو مسلمان احکام شرعی را صادر فرمایند. ‏

بسمه تعالی، درخت گردو ملک هر کس هست، گردو هم ملک او است، اگر از مال مالک زمین غرس کرده اید، از او است و اگر از مال خودتان غرس نموده اید، از شما است و در صورت اول، مالک باید اجرت عمل شما را بدهد و در صورت دوم، شما اجرت زمین مالک را باید به او بدهید. 

[سؤال 7619]‏ ‏ ‏ 3973‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر جهان تشیع و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی دامت برکاته، بعد التحیة والسلام‏

‏احتراماً معروض می دارد: فردی با داشتن چندین سر عائله و ساکن دائمی روستا‏‎ ‎‏قریب به پنج هکتار زمین مزروعی شالیزاری دارد، و غیر از زمین مذکور، که بهای عمر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 463

‏دو نسل در این خانواده می باشد، هیچ گونه مستغلاتی اعم از کسبی و سکنا در شهر‏‎ ‎‏ندارد و شغل و حرفه دیگری نداشته و ممرّ درآمدی به شکل دیگر هم ندارد، تنها‏‎ ‎‏وسیلۀ امرار معاش او همین مقدار زمین است.‏

‏اگر این فرد کل یا قسمتی از زمین خود را با بستن قرارداد بر مبنای مزارعه به فرد‏‎ ‎‏دیگری بدهد، آیا بعد از تقسیم محصول و ختم مدت قرارداد، اگر صاحب زمین‏‎ ‎‏بخواهد زمین خویش را خود کشت نماید و یا با فرد دیگری قرارداد مزارعه ببندد، این‏‎ ‎‏حق برای او هست؟ و یا این که باید بالاجبار و حتماً به همان فرد بدهد؟ مستدعی‏‎ ‎‏است نظر مبارک را اعلام فرمایید.‏

بسمه تعالی، زمین مزبور اگر ملک شرعی شما است اختیار آن با خود شما است.

[سؤال 7620]‏ ‏ ‏ 3974‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 8 / 1358‏

‏محضر مقدس آیت الله‌ العظمی امام خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه‏

‏احتراماً به عرض عالی می رساند: در گیلان معمول است که مزرعه و تخم شالی و‏‎ ‎‏کود شیمیایی را به زارع تحویل داده و قرارداد می نمایند که نصف محصول را به مالک‏‎ ‎‏زمین بدهد. اکنون عده ای پیدا شده اند و می گویند: این عمل صحیح نیست و با تبلیغات‏‎ ‎‏خود زارعین را منصرف می نمایند و در نتیجه چون مالک زمین پیر شده و قدرت‏‎ ‎‏کشت ندارد، مزارع بلااستفاده می ماند. بدیهی است مالک زمین که روزی قدرت‏‎ ‎‏داشته و زمین موات را آباد کرده و یا با پول خریداری کرده است، اکنون حاضر نیست‏‎ ‎‏که زمین خود را مجاناً در اختیار دیگری قرار دهد. مستدعی است حکم شرعی مسأله‏‎ ‎‏را ذیلاً بیان فرمایید تا زارعین با دلگرمی به کار خود اشتغال ورزند. ‏

‏از خداوند متعال، صحت و موفقیت بیش از پیش آن وجود محترم را خواهانیم.‏

بسمه تعالی، قرارداد مذکور، مزارعه و شرعاً از معاملات صحیحه است؛ و تصرف در ملک غیر بدون رضایت مالک جایز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 464

[سؤال 7621]‏ ‏ ‏ 3975‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور محترم امام خمینی رهبر مذهبی ملت ایران، پس از عرض سلام‏

‏ما جمعی از صاحبان اراضی مزروعی ضمن شنیدن سخنان آقای رضا اصفهانی‏‎ ‎‏برای این که به حقیقت امر پی ببریم رساله های آیات عظام و به خصوص جناب عالی‏‎ ‎‏را بررسی کردیم و چون تناقض کامل داشت ناگزیر شدیم عین سؤالات را مطرح کنیم‏‎ ‎‏و از شما بخواهیم که به حکم وظیفۀ الهی و دینی خود، ما را روشن کنید. ما نمی دانیم‏‎ ‎‏آیات عظام تحت سلطۀ فئودال ها بوده اند که این رساله ها را نوشته اند یا تابع قوانین‏‎ ‎‏قرآن؟! به هر حال اگر تحت سلطه بوده اند و شما هم بوده اید اعتراف کنید و اگر اسلام‏‎ ‎‏گفته است پس این حسن ارسنجانی را از کجا تراشیده اید تا مردم را به باد تهمت‏‎ ‎‏بگیرد؟!‏

‏فرق رضا اصفهانی با حسن ارسنجانی فقط در این است که او نوکر امریکا و مورد‏‎ ‎‏تأیید شاه بود و ایشان نوکر کشورهای بی خدا (شوروی) و مورد تأیید رهبر انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی است! شما او را تأیید می کنید تا مرتب فئودال فئودال کند!! چه کسی ما را‏‎ ‎‏فئودال کرد؟ همان رساله های گول زنندۀ شما که خرید و معاملات خانه و زمین و‏‎ ‎‏مستغلات را هم در ردیف آلات لهو و لعب و شراب و قمار قرار ندادید تا ما آن را‏‎ ‎‏عمل شیطان بدانیم و از آن اجتناب کنیم. ما فکر می کردیم این معاملات درست است و‏‎ ‎‏حاصل دسترنج سالیان دراز خود را داده ایم. خانه ای یا مغازه و یا قطعه زمینی تهیه‏‎ ‎‏کرده ایم! حالا نه تنها آن را باید تقدیم کنیم، بلکه باید فحش هم بشنویم! حال این‏‎ ‎‏سؤالات را از کتاب رسالۀ خود امام مطرح می کنیم و شما را به قرآن قسم می دهیم از‏‎ ‎‏سیمای جمهوری اسلامی جواب ما را بدهید. ما تابع قانون اسلامیم و آن را می پذیریم‏‎ ‎‏نه به اسم اسلام کمونیست بشویم. سؤالات در صفحۀ بعد مطرح شده است.‏

‏از رسالۀ امام خمینی قانون مزارعه:‏

‏مسأله 2228: «مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله می کند که زمین‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 465

‏را در اختیار او بگذارد و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد».‏

‏پس زمین مال خدا نیست و مال خلق خدا است زیرا این انسان است که قرارداد‏‎ ‎‏می بندد نه خدا!‏

‏مسأله 2229: «سوم: همۀ حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.‏

‏چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد. مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها و‏‎ ‎‏باید تعیین شده باشد».‏

‏پس اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده‏‎ ‎‏صحیح نیست و باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است تعیین کنند. اگر مالک زمین‏‎ ‎‏را معین کند! پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع‏‎ ‎‏بگوید: یکی از این زمین ها را زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است!‏

‏مسأله 2231: «اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک‏‎ ‎‏راضی شود که با اجاره یا بی اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد‏‎ ‎‏مانع ندارد. و اگر مالک راضی نشود می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند اگر‏‎ ‎‏برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد. ولی‏‎ ‎‏زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که‏‎ ‎‏زراعت در زمین بماند».‏

‏حال با استناد به این چند مسأله از مسائل مزارعه باز شما می توانید پشتیبان رضا‏‎ ‎‏اصفهانی شوید و به نام اسلام به دست یک کمونیست مالکیت را از بین ببرید! راستی‏‎ ‎‏هدفتان از مالکیت در قانون اساسی چیست؟ از همۀ این ها نتیجه می گیریم که تکلیف‏‎ ‎‏ما را روشن کنید و قانوناً عمل کنید و به ما فحش ندهید. چون از رهبری چون شما‏‎ ‎‏انتظار نداریم. خداحافظتان‏

بسمه تعالی، حکم همان است که در رساله ذکر شده است و ملکیت در اسلام محترم است و هر کس خلاف بگوید مورد تأیید نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 466