کتاب اجاره
احکام اجاره
لزوم پرداخت مال‏ الاجاره به مالک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

لزوم پرداخت مال‏ الاجاره به مالک

لزوم پرداخت مال الاجاره به مالک

[سؤال 7489]‏ ‏ ‏ 3868‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 10 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی‏

‏موجر از دادن رسید کرایه خودداری می نماید؛ آیا من که مغازه دار هستم می توانم‏‎ ‎‏به ادارۀ ثبت واریز نمایم؟‏

بسمه تعالی، باید مال الاجاره به مالک داده شود و اگر رسید نمی دهد، می توانند شاهد بگیرند.

[سؤال 7490]‏ ‏ ‏ 3869‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 2 / 1361‏

‏تهران، دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏ضمن ابلاغ سلام و تحیت به امام بزرگوار و آرزوی سلامتی برای معظم له به‏‎ ‎‏عرض می رساند خانه ای خریدم به قیمت پنجاه و پنج هزار تومان، پنج هزار تومان آن‏‎ ‎‏را بنده دادم و ده هزار تومان را به گفته ابوالزوجه داماد دیگرش پرداخت و پنج هزار‏‎ ‎‏تومان دیگر را ابوالزوجه داده، مجموعاً بیست هزار تومان نقدی شد به صاحب خانه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 359

‏دادم و بقیه را بنا شد هر برج هزار تومان که چهارصد تومان آن را بنده و ششصد تومان‏‎ ‎‏دیگر را ابوالزوجه بپردازد و به صاحب خانه بدهیم. به این صورت که قولنامه به نام‏‎ ‎‏ابوالزوجه ثبت شده تا وقتی پول آن را که همان پنج هزار تومان ابتدای خرید خانه و‏‎ ‎‏ششصد تومانی که به عنوان اقساط می داد بپردازم، قولنامه به نام بنده شود. ولی اصل‏‎ ‎‏قرار داد خرید خانه به شهادت شاهدان و اعتراف خود ابوالزوجه برای بنده بوده. بعد‏‎ ‎‏از سه سال و اندی معلوم شد ابوالزوجه از دامادش یعنی آن دامادی که پول داده بود) و‏‎ ‎‏در خانه ما می نشست اجاره می گرفت و بنده خبر نداشتم. بعداً که از جریان با خبر‏‎ ‎‏شدم، از او سؤال کردم برای چه اجاره می گرفتی؟ در جواب گفت: دامادم پول نداد،‏‎ ‎‏بلکه من به جای او پول دادم و حق اجاره گرفتن هم دارم و گفتم پس چرا در ابتدا به‏‎ ‎‏بنده نگفتی؟ در جواب گفت به شما مربوط نیست. بنده در ابتدا با همین شرط که‏‎ ‎‏دامادش پول داده قبول کردم و بقیه پول ها را که ابوالزوجه داده بود خیال کردم به‏‎ ‎‏عنوان قرض الحسنه داده؛ چون که قرارداد نکرده بود قرضی که به شما می دهم به‏‎ ‎‏عنوان شراکت و سهم داشتن است. آیا شرعاً با توجه به مطالب یاد شده و با آن ابهامات‏‎ ‎‏و عدم قرار، سهمی در خانه دارد تا اجاره مأخوذه اش مشروعیت داشته باشد؟ چون که‏‎ ‎‏ابوالزوجه اصرار بر مشروعیت اجاره مأخوذه دارد بنده از امام امت نظر خواستم.‏

بسمه تعالی، سند ثبتی اعتبار ندارد، خانه ملک کسی است که آن را خریده است و مالک حق گرفتن اجرت دارد و غیر مالک نمی تواند اجرت بگیرد.

[سؤال 7491]‏ ‏ ‏ 3870‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی، محترماً به‏‎ ‎‏عرض عالی می رسانم:‏

‏سرپرست سه نفر فرزند بی پدر هستم که همسرم مدت یک سال است رحلت‏‎ ‎‏نموده است، از نظر مالی هیچ گونه نگرانی ندارم و بچه هایم از پدر موروثی هم دارند و‏‎ ‎‏در ایام حیات همسرم، امور زندگی خانوادگی معمولی داشتیم. منزل مسکونی هم به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 360

‏نام این جانب است که همسرم سند خانه را به نام من کرده است و فعلاً مقداری کرایه‏‎ ‎‏خانه می گیرم. مستدعی است که بفرمایید آیا می توانم از اجارۀ خانه به مصرف امور‏‎ ‎‏متفرقه و ضروریات که مطابق شؤون زندگی من است ـ مثلاً در کارهای خرید و ایاب‏‎ ‎‏و ذهاب خانوادگی ـ برسانم؟ مقدار شش هزار و پانصد تومان کرایه می گیرم. ‏

بسمه تعالی، اگر خانه، ملک شرعی شما باشد مال الاجارۀ آن هم ملک شما است و هر گونه تصرفی در آن می توانید بکنید و گرنه موقوف است به نظر مالک شرعی خانه.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 361