کتاب اجاره
احکام اجاره
حکم کسر بیست درصد اجاره‏ بها توسط شورای انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم کسر بیست درصد اجاره‏ بها توسط شورای انقلاب

حکم کسر بیست درصد اجاره بها توسط شورای انقلاب

[سؤال 7375]‏ ‏ ‏ 3788‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏بدین وسیله جواب بفرمایید به این که 8 ماه است منزلی اجاره نموده و طبق دستور‏‎ ‎‏دولت 20% آن را کسر نمودم؛ ولی مالک اظهار می دارد: «من راضی نیستم». ضمناً خود‏‎ ‎‏ایشان به 10% کسر مال الاجاره راضی می باشند. اگر بخواهم طبق دستور دولت و‏‎ ‎‏ناراضی بودن مالک رفتار کنم، آیا شرعاً درست است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، رضایت مالک را تحصیل نمایید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 294

[سؤال 7376]‏ ‏ ‏ 3789‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 1358‏

‏دفتر امام خمینی‏

‏با احترام؛ معروض می دارد: این جانب کارمند جزء شرکت خصوصی هستم و‏‎ ‎‏دارای نه نفر عائله و فاقد هرگونه دارایی و درآمد دیگر هستم. با هزار مکافات و‏‎ ‎‏قرض، خانه ای به مساحت 120 متر و شش اتاقه در تهران تهیه نموده ام که برای‏‎ ‎‏سکونت عائله ام مکفی نیست از فرط استیصال ناچاراً در تاریخ 25 / 5 / 1358 بعضی‏‎ ‎‏از اتاق های مزبور را اجاره داده و مبلغ پنج هزار تومان به نام ودیعه از مستأجر گرفته ام‏‎ ‎‏که ماهانه مبلغ یک هزار ریال به عنوان ربح پول یا (ربا) از مال الاجاره کسر و بقیه مبلغ‏‎ ‎‏000 / 16 ریال را ماهانه می پرداخت. در اواخر آبان ماه، از شورای انقلاب قانون 20%‏‎ ‎‏تخفیف مال الاجاره به نفع مستأجر تصویب و از اول آذر 1358 به اجرا در آمد؛‏‎ ‎‏بلافاصله مستأجر از موقعیت استفاده کرد و مبلغ 3400 ریال از وجه اجاره کسر کرد و‏‎ ‎‏از آن تاریخ تا کنون 600 / 12 ریال می پردازد. اینک تقاضامندم جواب شرعی عرایض‏‎ ‎‏زیر را مرقوم فرمایید:‏

‏1. آیا قانون 20% تخفیف مال الاجاره عطف به ماسبق می شود و در حال حاضر به‏‎ ‎‏قوت خود باقی است یا نه؟‏

‏2. در صورت عطف به ما سبق و باقی بودن به قوت قانونی خود، این تخفیف غیر‏‎ ‎‏منتظره با تورم فعلی قطعاً مصوبات اشخاصی است که خود را مجری قرآن و اسلام‏‎ ‎‏معرفی می نمایند؛ آیا مستأجری که از این طرز تفکر اسلامی بهره مند و مبلغ 3400‏‎ ‎‏ریال از مال الاجاره قطعی و مرضی الطرفین قبلی را کسر می نماید، می تواند علیه نص‏‎ ‎‏صریح آیات قرآن مبنی بر تحریم ربا قیام نموده، علاوه بر آن مبلغ یک هزار ریال هم به‏‎ ‎‏عنوان سود پول یا (ربا) از مال الاجاره کسر نماید به این دلیل که امکان پرداخت مبلغ‏‎ ‎‏ودیعه تا روز تخلیه مستأجر برایم مقدور نیست؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 295

‏استدعا دارم حکم شرعی را نسبت به مسائل معروضه بالا ذیلاً مرقوم و ممهور و‏‎ ‎‏برایم ارسال فرمایید که عندالله‌ و عند الرسول مأجور و مثاب خواهد بود.‏

بسمه تعالی، ربا حرام است و پس از تمامیت مدت اجاره و مطالبه مالک، مستأجر باید مورد اجاره را تخلیه کند.

[سؤال 7377]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7174

‏3. حدود یک ماه قبل، شورای انقلاب قانونی تصویب کرد مبنی بر این که کلیه‏‎ ‎‏اجاره بها را (تا روز تصویب این مادۀ واحده) صدی بیست تخفیف داده و در صورتی‏‎ ‎‏که صاحب منزل تخفیف نداد، مستأجر باید خودش کم کند؛ اگر کم کرد و صاحب‏‎ ‎‏منزل گفت راضی نیستم، وظیفه چیست؟ آیا در این صورت باید رضایت او در نظر‏‎ ‎‏گرفته شود یا نه؟ و اگر این امر باعث شد که در آخر وقت مدت اجاره، دیگر منزل را‏‎ ‎‏اجاره ندهد، وظیفه چیست؟‏

بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی و رضایت مالک و مستأجر لازم است.

[سؤال 7378]‏ ‏ ‏ 3790‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏جناب مستطاب حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله، پس از تقدیم‏‎ ‎‏عرض ارادت‏

‏این جانب ساکن بوشهر مدت بیست و پنج سال است که شبانه روز با کار و کوشش‏‎ ‎‏هرچه تمام تر و با سختیِ دادن خرج زندگی زن و بچه که آینده بهتری برای خانواده ام‏‎ ‎‏به وجود آورم در طی این چند سال فوق الذکر توانسته ام مستقلات جزئی برای خودم‏‎ ‎‏تهیه نمایم. قبلاً با مستأجر خودم توافق نموده ام با مبلغ معین. الآن دولت اعلام کرده‏‎ ‎‏است که بیست درصد 20% از اجاره مسکونی کسر شود. اگر مستأجر اجاره را کسر‏‎ ‎‏نماید و مالک راضی نباشد از نظر شرع مقدس اسلام چه دستوری می فرمایید؛ با‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 296

‏وجودی که هیچ درآمد دیگری هم با 9 نفر عائله ندارم؟ با تشکر از خدمت رهبر‏‎ ‎‏انقلاب‏

بسمه تعالی، رضایت مالک و مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است.

[سؤال 7379]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1283

‏3. با توجه به مادۀ واحده در پیرامون اجاره بهای منزل که متضمن کم کردن 20‏‎ ‎‏درصد اجاره بها است، نظر آن امام چیست؟ صاحب منزل ممکن است رضایت ندهد.‏‎ ‎‏آیا رضایت صاحب منزل در نظر گرفته شده یا عمل به قوانین دولت اسلامی؟ و جمع‏‎ ‎‏هم ممکن نیست.‏

بسمه تعالی، باید رضایت مالک تحصیل شود.

[سؤال 7380]‏ ‏ ‏ 3791‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏از مرجع بزرگ تقلید حضرت آیت الله‌ العظمی امام روح الله‌ خمینی تقاضا می شود‏‎ ‎‏در باب مسائل ذیل جواب شرعی مرحمت بفرمایند:‏

‏1. آیا شورای انقلاب یا دولت می تواند به نام اسلام فردی را بدون رضایت مجبور‏‎ ‎‏به یک معامله یا اجاره یا مزارعه نماید؟ نظر جناب عالی در خصوص 20% تخفیف‏‎ ‎‏اجاره بها که به دستور شورای انقلاب می باشد، در صورت راضی نبودن مالک، چگونه‏‎ ‎‏است؟ آیا چنین اجاره ای صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در بعض موارد، حاکم شرع می تواند و در موارد عادی نمی تواند کسی کسی را الزام نماید.

‏2. شخصی حاصل کار گذشته اش مقداری پول بوده که آن را به عنوان بهای قطعه زمینی پرداخت کرده‏‎ ‎‏است، با توجه به این که در زمان معامله، خرید و فروش زمین تحریم نشده بوده؛ آیا دولت یا هر کس‏‎ ‎‏دیگر می تواند آن زمین را از صاحبش بگیرد و غصب کند؟ اگر این معامله حرام بوده، آیا شرعاً نباید‏‎ ‎‏قیمت زمین به هر صورت به صاحب فعلی مسترد بشود یا پرداخت گردد؟ با سپاس‏

بسمه تعالی، خرید و فروش، تحریم شرعی نشده است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 297