کتاب اجاره
احکام اجاره
اجیر شدن برای کارهای حرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اجیر شدن برای کارهای حرام

اجیر شدن برای کارهای حرام

[سؤال 7351]‏ ‏ ‏ 3768‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 10 / 1358‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً؛ این جانب مدت نه سال در یک شرکت زحمت کشیدم، اما سال گذشته،‏‎ ‎‏دستگاهِ تولیدِ ظرفِ مخصوصِ آب جو از خارج آوردند که یکی از آن دستگاه ها‏‎ ‎‏مربوط به قسمت بنده بود. پیش از آن که این دستگاه وارد شود خدمت یکی از مراجع‏‎ ‎‏تقلید نامه ای نوشتم و گزارش دادم.‏

‏و بعد از آن بنده نسبت به تحویل گرفتن دستگاه فوق شدیداً اعتراض کردم که‏‎ ‎‏بنده‏‎ ‎‏را به دفتر کار شخصی که مهندس قسمت بود احضار کردند. در جواب گفتم: در دین‏‎ ‎‏اسلام همکاری کردن برای چنین کاری حرام است؛ ولی آقایان رئیس قسمت و مدیر‏‎ ‎‏تولید، بعد از چند هفته عنوان کردند که بنده نامه ای به مدیر تولید نوشته ام و گفته ام:‏‎ ‎‏«شما پیرمردی هشتاد ساله ای هستی و نباید برای ساختن ظرف آب جو همکاری‏‎ ‎‏نمایید و باید در مساجد به عبادت مشغول باشید». در صورتی که بنده چنین نامه ای را‏‎ ‎‏ننوشته بودم. بهانه دیگر آن ها‏‎ ‎‏این بود که شما زیاد ضایعات در می آورید. خلاصه با‏‎ ‎‏این بهانه ها بنده را از شرکت بیرون کردند. و حال در شرکت چند هزار کارگر و‏‎ ‎‏کارمند  مشغول به کارند. می خواهم بدانم اکنون که بیکار هستم و دارای شش عائله‏‎ ‎‏تکلیف شرعی بنده چیست؟ آیا می توانید آقایان نامبرده را به تکلیف شرعی شان آشنا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 281

‏نمایید؟ گیرم که بنده چنین نامه ای نوشته باشم، خلاف که نکردم. زیرا آقای مدیر تولید‏‎ ‎‏پیرمرد و بازنشسته شرکت نفت بود و حدود شانزده هزار تومان حقوق بازنشستگی‏‎ ‎‏دریافت می کرد. آیا عبادت برای این مرد واجب نبود؟ خلاصه بنده چه عکس‏‎ ‎‏العمل  می توانم نشان بدهم. آیا بار دیگر می توانم به استخدام این شرکت در بیایم؟‏‎ ‎‏با  چه حکمی؟‏

بسمه تعالی، ساختن آب جو و همکاری با آن و حقوق گرفتن در مقابل آن حرام است و از خصوص شرکت و قضیه مذکور اطلاع ندارم.

[سؤال 7352]‏ ‏ ‏ 3769‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 1 / 1362‏

‏مسئولین محترم دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏جوانی هستم 20 ساله که فعلاً به تحصیل مشغولم و منبع مالی من، خانوادۀ من‏‎ ‎‏می باشد. پدرم کارمند دولت بود که سال گذشته بازنشسته شده است و مادرم نیز‏‎ ‎‏معلّمه می باشد.‏

‏1. بر طبق آنچه من خوانده و شنیده ام و در حدیث امام صادق علیه السلام نیز هست «ولایة‏‎ ‎‏ولاة الجور» و زیردستان آن ها تا پایین ترین درجات، حرام و جزء مکاسب محرّمه‏‎ ‎‏می باشد. حال سؤال من این است که آیا درآمد پدر و مادرم در دوران طاغوت حرام‏‎ ‎‏نبوده است؟ و در این صورت، آیا حقوق بازنشستگی پدرم نیز حرام نمی باشد؟ در این‏‎ ‎‏صورت وظیف‏‏ۀ‏‏ شرعی من که با این درآمد بزرگ شده ام چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر شغل پدر شما از کارهای حلال بوده، حقوق او حلال است و نسبت به آن تکلیفی ندارید.

‏2. علاوه بر این ها، مسائلی مانند استفادۀ شخصی از اتومبیل، تلفن، کاغذ و نوشت افزار و سایر وسایل‏‎ ‎‏دولتی نیز وجود داشته است. برای رفع این حق که بر عهدۀ ما است چه کار باید کرد؟‏

‏3. آیا می توان پولی معادل آن به صندوق دولت داد؟ و آیا می توان آن را به یکی از حساب های جنگ‏‎ ‎‏و... پرداخت نمود؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 282

بسمه تعالی، 2 و3، آنچه بر خلاف مقررات دولت از اموال استفاده شده موجب ضمان است و باید عوض آن را به صندوق همان بخش واریز نمود.

‏4. مسألۀ دیگر در رابطه با پرداخت حق الناس است که در کتاب ها و فتاوای امام پرداخت آن به فقرا ذکر‏‎ ‎‏شده است؛ آیا می توان برای پرداخت حق الناسی که بر عهدۀ انسان است، آن را به یکی از حساب های‏‎ ‎‏جنگ و جنگ زدگان و.... پرداخت کرد؟‏

بسمه تعالی، حق الناس مالی را در صورت عدم شناخت صاحب آن باید از جانب او به فقیر صدقه داد.

‏قبلاً از زحمات شما و پاسخ سؤالات تشکر می کنم. خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار‏

[سؤال 7353]‏ ‏ ‏ 3770‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی پسندیده، دامت برکاته العالی‏

‏پس از عرض سلام، پیوسته سلامتی شما را خواهانیم و امیدواریم از بلاها مصون‏‎ ‎‏و محفوظ باشید. باری عرض می شود که یکی از جوانان در یکی از شرکت ها کار‏‎ ‎‏می کند؛ یعنی راننده است. گاهی می شود که رئیس های شرکت و یا بعضی از افراد‏‎ ‎‏خارجی و غیره را که می خواهند بروند شهر و نعوذ بالله‌ شراب بخورند و گناه دیگری‏‎ ‎‏مرتکب شوند این جوان مسلمان مجبور است که آن ها را ببرد. بفرمایید با این حال، آیا‏‎ ‎‏بر او جایز است که در چنین شرکتی باشد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ادامۀ کار اشکال ندارد، لیکن از حمل افراد برای بردن به مراکز فساد و ارتکاب گناه خودداری کند و اگر خودداری میسور نیست، از ادامۀ کار خودداری نماید.

[سؤال 7354]‏ ‏ ‏ 3771‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 7 / 1358‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله، پس‏‎ ‎‏از عرض سلام و تقدیم ادعیۀ خالصه‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 283

‏حقیر از مقلدین آن امام می باشم که بیشتر از شش سال است در سازمان اوقاف‏‎ ‎‏ماشین نویس هستم. استدعای عاجزانه دارم نسبت به حقوقی که در این مدت مصرف‏‎ ‎‏کرده ام و همچنین نسبت به حقوق بعد از این مرا مأذون و مجاز فرمایند. توضیحاً به‏‎ ‎‏استحضار می رسانم که شغل و درآمد دیگری ندارم و چهار نفر عائله، تحت تکفل‏‎ ‎‏دارم و فاقد منزل ملکی هستم. فقط در مورد حلّیت حقوقم که ناراحتی روانی برای من‏‎ ‎‏نباشد، احتیاج به اجازه آن امام دارم. ‏

بسمه تعالی، اگر چیزهای حرام را ماشین نویسی نکنید، اجرت شما حلال است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 284