کتاب صلح
ذکر بعضی از مسائلی که معمولاً در کتاب صلح آورده می‏ شود
ورود شاخه‏ های درخت به ملک همسایه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ورود شاخه‏ های درخت به ملک همسایه

ورود شاخه های درخت به ملک همسایه

[سؤال 7319]‏ ‏ ‏ 3737‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 رمضان 1402 ق‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏چه می فرمایید در این مسأله شرعیه: در قراء و روستاها، زمین های مزروعی و‏‎ ‎‏مشجّر در کنار هم قرار گرفته؛ چه بسا درخت های ملک همسایه کلاً یا بعضاً در ملک‏‎ ‎‏مجاور سرکشیده، به طوری که صاحب ملک مجاور در اثر مزاحمت درخت های‏‎ ‎‏همسایه نمی تواند از ملک خود برداشت محصولی کند؛ صاحب درخت به هیچ وجه‏‎ ‎‏حاضر نیست غرامت بدهد و یا شاخه های مزاحم را ببرد؛ آیا صاحب زمین متضرّر، از‏‎ ‎‏باب قاعدۀ لاضرر حق دارد در ملک خود بایستد و شاخه های مزاحم را از درخت‏‎ ‎‏همسایه ببرد یا محصول درخت همسایه که در ملک مجاور می ریزد را کلاً یا بعضاً به‏‎ ‎‏نفع خود به عنوان مقاصّه برداشت نماید؟ متمنّی است چون فرض مذکور در رسائل‏‎ ‎‏عملیه عنوان نشده، مشروحاً بیان فرمایید تا فاقد هرگونه ابهامی بوده باشد. ‏

بسمه تعالی، می تواند از مالک بخواهد که شاخه ها را بکشد ببندد و یا قطع نماید؛ و هرگاه مالک حاضر بر اقدام نشد، می تواند خودش اقدام نماید. و در صورت امکان به حاکم شرع مراجعه کند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 257

[سؤال 7320]‏ ‏ ‏ 3738‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏پس از عرض سلام؛ شخصی هستم زارع و باغی دارم که شاخه های درختان باغ‏‎ ‎‏همسایه تا حدودی در ملک من تجاوز کرده و خسارات زیادی به بار آورده است؛‏‎ ‎‏آنچه حکم خدا است مرقوم فرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر بدون حق بوده، می تواند مطالبه از مالک درخت نماید که شاخه ها را قطع یا به طرف دیگر میل دهد؛ و اگر امتناع کرد خودش رفع ضرر نماید.

[سؤال 7321]‏ ‏ ‏ 3739‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی حضرت امام خمینی، مدّ ظله ‏

‏محترماً معروض می دارد: در جواب این سؤال که اگر شاخۀ درخت کسی تجاوز‏‎ ‎‏کند به ملک همسایه، فرموده اید: همسایه حق دارد شاخۀ درخت را قطع کند. در قریۀ‏‎ ‎‏بیدهند قم، صاحبان املاک غالباً شاخۀ درختشان به ملک همسایه تجاوز کرده و اگر‏‎ ‎‏بخواهند شاخۀ درخت را ببرند، ممکن است فتنه و زد و خوردهایی ایجاد شود؛ آیا در‏‎ ‎‏این صورت هم می توانند شاخۀ درخت یکدیگر را قطع کنند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اقدام شخصی اگر موجب فتنه و فساد می شود نمی تواند اقدام کند؛ بلکه در صورت احتیاج، به مراجع ذی صلاحیت مراجعه نمایند.

[سؤال 7322]‏ ‏ ‏ 3740‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب، حضرت امام خمینی‏

‏اگر در باغات، درختی از ملک شخصی فضای ملک دیگری را اشغال نماید، آیا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 258

‏صاحب ملک مجاز است همان مقدار از درخت همسایه را که به فضای ملک او وارد‏‎ ‎‏شده قطع نماید؟‏

بسمه تعالی، می تواند از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت کند و اگر نکرد، با مراجعه به محاکم صالحه مقدار مزاحم را که داخل ملک او شده قطع نماید.

[سؤال 7323]‏ ‏ ‏ 3741‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی نایب الامام و مرجع الانام، امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏پس از اهدای سلام لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرحمت فرمایید. ‏

‏1. درخت زید از زمین خود به زمین خالد ریشه دوانیده و به صورت درخت سبز‏‎ ‎‏و رشد نموده این درخت از آنِ کدامیک است؟‏

بسمه تعالی، ملک زید است.

[سؤال 7324]

‏2. چنانچه قسمتی از شاخه های درخت زید به زمین خالد سایه افکند آیا خالد حق‏‎ ‎‏بریدن آن ها را دارد و اگر چنین حقی دارد شاخه های بریده شده مال کدام یک است؟‏

بسمه تعالی، صاحب خانه حق بریدن ندارد و ملکیت شاخه ها از صاحب درخت است. 

‏3. تجدید بنای مسجد مخروبه چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، مستحب است.

[سؤال 7325]‏ ‏ ‏ 3742‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 9 / 1361‏

‏محضر مقدس نایب الامام، آیت الله‌ العظمی، حضرت امام خمینی‏

‏احتراماً؛ به عرض می رسد بر این که شخصی چند من زمین مزروعی و بذرافشان،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 259

‏طبق قانون شرع مقدس اسلام پدرش خریده، و به ارث به او رسیده، و خود مستضعف‏‎ ‎‏و محتاج است. طبق قانون زمان طاغوت، شخص دیگری بدون رضایت مالک، به نام‏‎ ‎‏خود و کشاورزی، نسق کرده است. فعلاً به مالک مزبور، نه اجارۀ ملک، و نه قیمت‏‎ ‎‏عادلانۀ روز را می دهند، و دادگاه نیز طبق قانون طاغوت، کشاورز را حق به جانب‏‎ ‎‏دانسته است. آیا از نظر اسلام و آن جناب، مالک مزبور حقی دارد یا نه؟ و اگر دارد، به‏‎ ‎‏چه کیفیت است؟ حکم الله‌ را مرقوم فرمایید. از خداوند متعال طول عمر و بقای‏‎ ‎‏سلامت و عزت آن جناب را خواستارم.‏

‏توضیحاً: این جانب یک من هشت کیلویی زمین، به ارث از پدر دارم.‏

بسمه تعالی، تصرف در ملک شرعی غیر، بدون اجازۀ مالک، غصب و حرام است و اگر در مالکیت زمین نزاع دارند، به محاکم صالحۀ قضایی مراجعه کنند.

[سؤال 7326]‏ ‏ ‏ 3743‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 1 / 1362‏

‏دفتر استفتای حضرت امام‏

‏احتراماً؛ به عرض می رسد: زمین مشجّری است در همسایگی مسلمانی که‏‎ ‎‏شاخه های درختانش به طرف زمین همسایه خوابیده که از این عمل، دو ضرر متوجه‏‎ ‎‏همسایه می شود: 1. مالک زمین مجبور است بدون اجازه یا با اجازه، برای جمع آوری‏‎ ‎‏میوه های سرازیر به زمین غیر، حاصل زمین دیگری را پایمال و نابود کند. 2. سایۀ‏‎ ‎‏شاخه های درختان سرازیر شده، مانع از رشد محصول زمینی و هوایی زمین دیگری‏‎ ‎‏می شود. استدعای صدور مجوز شرعی دارد. ‏

بسمه تعالی، صاحب درخت بدون اجازۀ صاحب زمین نمی تواند در زمین او وارد شود و چنانچه شاخه های درخت، در زمین او آمده می تواند از صاحب درخت مطالبۀ رفع مزاحمت نماید و اگر قبول نکرد، به محاکم مراجعه کند تا اقدام شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 260