کتاب بیع
چیزهایی که عرفاً جزء مبیع محسوب می ‏شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که عرفاً جزء مبیع محسوب می ‏شود

چیزهایی که عرفاً جزء مبیع محسوب می شود

[سؤال 7187]‏ ‏ ‏ 3643‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 3 / 1358‏

‏حضرت مستطاب، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران و یاور‏‎ ‎‏مستضعفین.‏

‏محترماً به عرض آن مقام معظّم می رساند که در تاریخ 14 / 12 / 1353 این جانب،‏‎ ‎‏زمینی از عموی خود، در حضور فرزندانش که ساکن تهران می باشند و چند نفر دیگر،‏‎ ‎‏خریداری نموده است. پس از گذشت دو سال؛ یعنی در سال 1355، شخص فروشنده‏‎ ‎‏از خویشی که با ما دارد سوء استفاده نموده و از معاملۀ فوق الذکر اظهار پشیمانی‏‎ ‎‏نموده. خلاصه از طریق کدخدا منشی و با ده هزار تومان دیگری که این جانب‏‎ ‎‏پرداخت کردم؛ قضیه فیصله پیدا کرد. اکنون ایشان با یاری فرزندش، دوباره ادّعا کرده‏‎ ‎‏که قسمت دیمزاری و بروبانِ رعیتی فوق الذکر را به شما نفروخته ام. سپس به‏‎ ‎‏دادگستری شکایت نموده و بنده را برای ادای توضیح به دادگستری احضار نموده اند.‏‎ ‎‏دادیار دادگستری معاملۀ ما را طبق قوانین زمان طاغوتی که جز ظلم در حق ضعفا‏‎ ‎‏چیزی نبوده است، باطل اعلان نمود. بنده در این پنج سال بهرۀ مالکانه را نیز به حکم‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 180

‏شرعی پرداخت نموده ام. آیا از نظر قوانین شرعی و الهی خلاف نموده اند یا خیر؟ بنده‏‎ ‎‏برای پرداخت قیمت زمین در پنج سال قبل، به اضافۀ ده هزار تومان ادعایی مذکور؛‏‎ ‎‏فرش زندگی خود را فروخته ام. آیا این عمل دادگستری که ظالم را بر مظلوم حاکم‏‎ ‎‏گرداند درست است؟ در خاتمه به عرض عالی می رسانم که در روستای مذکور ده ها‏‎ ‎‏مورد از این نوع معامله انجام شده است. از پیشگاه محترم نایب الامام تقاضای‏‎ ‎‏رسیدگی فوری می نمایم. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، اگر قسمت مورد نزاع از لواحق و توابع عرفیه مبیع یا جزء مبیع بوده ملک خریدار است. و نزاع باید در محکمۀ شرعیه حلّ و فصل شود. 

[سؤال 7188]‏ ‏ ‏ 3644‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 7 / 1358‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی دام ظله العالی، محترماً‏‎ ‎‏معروض می دارد ملکی خریداری شده و در قباله محدود شده از شرق به باغ فلان از‏‎ ‎‏غرب به کجا و از شمال به قله کوه و تمام عیون و اشجار و توابع و لواحق در قباله قید‏‎ ‎‏شده، در این محدوده چشمه ای است با اشجار آیا صاحب قباله مالک آن چشمه و‏‎ ‎‏اشجار هست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، قباله مدرکیت شرعیه ندارد چنانچه ملک داخل محدوده را با همه توابع و لواحق خریده چشمه را هم مالک است.

[سؤال 7189]‏ ‏ ‏ 3645‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی‏

‏حمامی از سال های قدیم دارای راه پله و درب حمام بوده است، اکنون شش دانگ‏‎ ‎‏حمام را مالک شرعی آن به دیگری فروخته است. آیا راه پله و درب حمام جزء ملک‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 181

‏فروخته شده می باشد؟ غیر از خریدار شش دانگ حمام کس دیگری حقی به آن‏‎ ‎‏دارد  یا نه؟‏

بسمه تعالی، حمام فروخته شده اگر راهی و پله ای به جز راه ورود ذکر شده نداشته و یا آن که راه و پلۀ ذکر شده داخل ساختمان حمام قرار داشته، راه و پلۀ ذکر شده جزو مبیع است و ملک خریدار می باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 182