کتاب بیع
شروط عوض و معوّض
شرط چهارم: ملک طلق بودن عوض و معوّض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شرط چهارم: ملک طلق بودن عوض و معوّض

شروط بیع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرط چهارم: ملک طلق بودن عوض و معوّض

شرط چهارم: ملک طلق بودن عوض و معوّض

[سؤال 7131]‏ ‏ ‏ 3596‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در ده ما قطعه زمین بایری بوده که جزو یک دانگ محل بوده و صاحبان همین‏‎ ‎‏دانگ که چند نفر بودند آن را گرفته و تقسیم کرده و سهم خود را فروخته اند، این جانب‏‎ ‎‏یک سهم آن را که دو هزار متر بوده هر متری 8 تومان خریده ام و پس از دو سال به‏‎ ‎‏دیگری فروختم متری 12 تومان و حال اهل محل آمده و می گویند که این زمین مال‏‎ ‎‏همه مردم محل است و باید پول آن را بدهی صرف منافع و ما یحتاج محل کنیم و‏‎ ‎‏رفتند از کسی که زمین را به من فروخته پول آن را گرفته و آمده اند به من می گویند باید‏‎ ‎‏متری چهار تومان که اضافه فروخته ای بدهی. حال بفرمایید آیا من شرعاً آنچه اضافه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 144

‏فروخته ام متری چهار تومان را بدهکارم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر زمین فروخته شده موات یا حریم ده بوده فروش باطل است و اهل محل نیز حقی بر پول ندارند و اگر ملک مشترک بوده و بدون اجازه همه شرکا تقسیم و فروخته شده هر دو معامله نسبت به حق سایر شرکا فضولی است و هر کدام را اجازه کنند سهم خود را از ثمن آن حق دارند.

[سؤال 7132]‏ ‏ ‏ 3597‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏احتراماً؛ بدین وسیله به اطلاع می رساند حوض آبی است داخل یکی از کوچه های‏‎ ‎‏شهر جاجرم، که در حال حاضر قابل استفاده نمی باشد و به صورت زباله دان در آمده‏‎ ‎‏است. مستدعی است این اداره را صریحاً ارشاد فرمایید که آیا فروش آن شرعاً فاقد‏‎ ‎‏اشکال است یا خیر؟ به امید پیروزی رزمندگان اسلام.‏

بسمه تعالی، اشکال دارد.

[سؤال 7133]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3478

‏3. در صورتی که زمین های مزبور موات بوده و با اتکا به نقشۀ ثبتی فروش رفته‏‎ ‎‏باشد، حکم آن چیست؟‏

بسمه تعالی، فروش زمین موات بالاصل، باطل است.

[سؤال 7134]‏ ‏ ‏ 3598‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏محترماً به عرض می رساند که در روستای ندوشن، بخش خضرآباد یزد، از زمان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 145

‏طاغوت تا به حال زمین های اطراف ندوشن را فروخته و پول آن را خرج قنات ده‏‎ ‎‏می کنند. در صورتی که نیمی از اهالی مالک نیستند و خود ده نیز خرج های لازم تری‏‎ ‎‏دارد که از قنات واجب تر می باشد. سه حمام در ندوشن می باشد که وقف است و هر‏‎ ‎‏موقع خراب شود از اهالی پول گرفته و خرج آن می کنند. لذا از جناب عالی‏‎ ‎‏تقاضامندیم پاسخ دهید که آیا می توانند پول زمین های فروخته شدۀ اطراف ده را خرج‏‎ ‎‏قنات کنند، یا باید خرج خود ده و حمّام شود؟‏

بسمه تعالی، خرید و فروش زمین موات یا حریم روستا، جایز نیست. 

[سؤال 7135]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2018

‏3. معمولاً در اطراف توابع قرا و محل ها، اراضی مشاعی وجود دارد و هیچ گونه‏‎ ‎‏درآمدی هم ندارد و فقط جهت خواب گاه گوسفند استفاده می شود و ملک فردی‏‎ ‎‏خاص هم نمی باشد؛ و از طرفی جمعیت رو به ازدیاد است و تهیۀ مسکن هم برای‏‎ ‎‏همۀ مردم ضروری است و همۀ مردم هم وضع یکسان ندارند و اراضی ملکی هم‏‎ ‎‏گران قیمت است و جایی هم که برای تهیۀ مسکن باشد خیلی کم است چون جنوب‏‎ ‎‏این روستا روی تپه قرار گرفته است و برای تهیۀ مسکن خوب نیست و مشرق هم زیر‏‎ ‎‏دشت آب قنات محل است که از نظر آب سیل خطر دارد و غرب این محل، رودخانه‏‎ ‎‏است؛ سمت راست رودخانه، قبرستان مسلمین است و خرمن گاه محل است که برای‏‎ ‎‏جمع آوری گندم استفاده می کنند و شمال محل، زمین موقوفه است؛ در شمال غربی‏‎ ‎‏این محل، مقداری زمین مشاعی است که برای تهیه مسکن خیلی خوب است. آیا از‏‎ ‎‏نظر شرعی اجازه می فرمایید که اراضی مشاع اطراف محل را به کسانی که نیازمند به‏‎ ‎‏تهیۀ مسکن هستند واگذار نماییم و پول آن را هر طور که جناب عالی اجازه می فرمایید‏‎ ‎‏عمل نماییم؟‏

بسمه تعالی، اگر ملک شخص یا اشخاصی نیست، با رضایت تمام اهالی محل و اجازۀ مقامات مسئول اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 146

[سؤال 7136]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2018

‏4. مقداری از همین زمین مشاعی در سال 1356، پیش از انقلاب خرید و‏‎ ‎‏فروش‏‎ ‎‏شده است که تعداد آن 8 تا حیاط است و از سال 1356 تا کنون زحمت زیاد کشیده‏‎ ‎‏شده است و خان‏‏ۀ‏‏ بسیار درست کرده اند که بعضی از این افراد، هم‏‏ۀ‏‏ سرمایه آن ها همان‏‎ ‎‏یک حیاط است و مدت 5 سال هم در خانه زندگانی می کنند و پول این زمین مشاعی‏‎ ‎‏را هم مصرف تعمیرات حمام و توالت عمومی و غسالخانه کرده اند. از نظر شرعی این‏‎ ‎‏خانه چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر ملک شخص یا اشخاصی بوده و از مالک شرعی خریده اند و یا اگر حریم قریه بوده، با رضایت تمام اهالی قریه و اجازۀ مقامات مسئول تصرف نمودند، اشکال ندارد.

[سؤال 7137]‏ ‏ ‏ 3599‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 9 / 1358‏

‏محضر مبارک رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حضرت آیت الله‌ العظمی روح الله‌‏‎ ‎‏الموسوی الخمینی دامت برکاته ‏

‏محترماً به استحضار می رساند سؤالی است در مورد خرید لَعبی آب از چشمه واقع‏‎ ‎‏در بخش فین که در سال 1355 در نجف اشرف شفاهاً در حضور آن جناب به عرض‏‎ ‎‏مبارک رسانیده شد و متن سؤال سؤالی است که از محضر آقایان علما حضرت آیت‏‎ ‎‏الله‌ سید محمدکاظم شریعتمداری و حضرت آیت الله‌ سید محمدرضا گلپایگانی شده‏‎ ‎‏که هر کدام مختصراً نظریه مبارک اعلام فرموده اند و جواب شفاهی که شما در نجف‏‎ ‎‏اشرف بیان فرمودید عبارتست از: «خرید و فروش چنین ملکی جایز نیست».‏

‏حال کاری است انجام شده آیا این آب را باید به خود فروشنده تحویل نمایم یا به‏‎ ‎‏مردم محل که به طور عموم دعوی دارند؟ استدعا دارم تکلیف شرعی بنده را روشن‏‎ ‎‏فرموده چه کاری که به مصلحت اسلام و مردم باشد انجام دهم تا از این جانب رفع‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 147

‏مسئولیت دنیوی و اخروی بوده باشد.‏

‏بخش فین ـ که چشمه در آن می باشد ـ برای مصرف آب مشروب اهالی لوله کشی‏‎ ‎‏مختصری شده که همه مردم استفاده می کنند آیا برای این آب می شود مخزن و منبع‏‎ ‎‏قرار داد که همه مردم بدون تردید استفاده کنند؟ آیا این آب را می توان به دیگری‏‎ ‎‏فروخت و بهای آن را صرف هزینه های محلی که مردم همین محل سکونت دارند‏‎ ‎‏نمود؟ تمنا دارد حقیر سرتا پا تقصیر را روشن فرموده تا نجات یابم.‏

‏سلامتی و طول عمر آن وجود شریف را، از پیشگاه حضرت احدیت خواستاریم.‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور خرید و فروش جایز نبوده و آب مربوط به اهالی است. 

[سؤال 7138]‏ ‏ ‏ 3600‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 5 / 1358‏

‏دفتر حضرت آیت الله‌ امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً به عرض می رساند: شخصی دو سال و نیم قبل، سه سهم مشاع از هشت‏‎ ‎‏سهم مشاع ملک را از قرار متری چهار صد تومان خریده است. و اطلاع کامل در موقع‏‎ ‎‏انجام معامله داشته است که پنج سهم مشاع آن، شانزده روز قبل متری 310 تومان‏‎ ‎‏فروخته شده است. دو سال قبل سند مالکیت آن در دفترخانۀ رسمی صادر و بقیۀ وجه‏‎ ‎‏را پرداخت و ملک را تحویل و تصرفاتی نموده است. حال بعد از دو سال و نیم که‏‎ ‎‏قیمت زمین تنزل نموده است، ادعا دارد که توفیر قیمت بین 310 و 400 تومان، نزول‏‎ ‎‏بوده است. در صورتی که هم مدرکی از نزول بودن ندارد و هم در قولنامه قیمت چهار‏‎ ‎‏صد تومان و پرداخت چک های مدت دار ذکر شده است. استدعا دارم فتوای حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ امام خمینی را مرقوم و برای این جانب ارسال فرمایید.‏

بسمه تعالی، با فرضی که ذکر کرده اید معامله بوده و ربا نیست ولی اگر نزاعی هست باید در محکمۀ شرعیه حل شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 148