بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
صفات ائمه (ع)
هادی مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1405

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

زبان اثر : فارسی

هادی مردم

‏ ‏

هادی مردم

‏ ‏

‏     ‏‏پیغمبر اکرم و اهل بیت مکرم او، صلوات الله علیهم، تمام عمر خود را صرف در بسط‏‎ ‎‏احکام و اخلاق و عقاید نمودند و یگانه مقصد آنها نشر احکام خدا و اصلاح و تهذیب‏‎ ‎‏بشر بوده و هر قتل و غارت و ذلت و اهانتی را در راه این مقصد شریف سهل شمردند و‏‎ ‎‏از اقدام باز نماندند.(495)‏

16 / 5 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏     ‏‏همیشه امامان شیعه با آنکه حکومتهای زمان خود را حکومت ظالمانه می دانستند و با آنها‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190

‏آن طورها که می دانید سلوک می کردند در راهنمایی برای حفظ کشور اسلامی، و در کمکهای‏‎ ‎‏فکری و عملی کوتاهی نمی کردند و در جنگهای اسلامی در زمان خلیفه جور باز شیعیان‏‎ ‎‏علی(ع) پیشقدم بودند. جنگهای مهم و فتحهای شایانی که نصیب لشکر اسلام شده مطلعین‏‎ ‎‏می گویند و تاریخ نشان می دهد که یا به دست شیعیان علی یا به کمکهای شایان تقدیر آنها بوده‏‎ ‎‏[‏‏است‏‏]‏‏. شما همه می دانید که سلطنت بنی امیه در اسلام بدترین و ظالمانه ترین سلطنتها بوده و‏‎ ‎‏دشمنی و رفتارشان را با آل پیغمبر و فرزندان علی بن ابیطالب همه می دانید و در میان همۀ‏‎ ‎‏بنی هاشم بدسلوکی و ظلمشان نسبت به علی بن الحسین زین العابدین بیشتر و بالاتر بود. به همین‏‎ ‎‏سلطنت وحشیانه جائرانه ببینید علی بن الحسین چقدر اظهار علاقه می کند‏‏.(496)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     حضرت امیر، علیه السلام، منبری بودند و در منابر مردم را نصیحت فرموده، آگاه،‏‎ ‎‏هوشیار و راهنمایی می کردند؛ سایر ائمه، علیهم السلام، نیز چنین بودند. (497)‏

*  *  *

‏ ‏

‏     پیغمبرهای بزرگ و ائمۀ اطهار، علیهم السلام، دنبال این بودند که تربیت کنند مردم را.‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی انبیا را فرستاده برای تهذیب مردم؛ برای اصلاح مردم.(498)‏

24 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏     ائمۀ ما با همان دید الهی که داشتند، می خواستند که این ملتها را با هم بسیج کنند و‏‎ ‎‏یکپارچه کنند از راههای مختلف. اینها را یکپارچه کنند تا آسیب پذیر نباشند.(499)‏

14 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏     شیوۀ ائمۀ ما و اولیای خدا و انبیای خدا بوده است که خودشان را خدمتگزار مردم‏

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 191

‏می دیدند و با حسن معاشرت و با رفتار انسانی، با رفتار الهی رفتار می کردند و کارهایی را‏‎ ‎‏که باید انجام بدهند، با همین حسن رفتار انجام می دهند.(500)‏

13 / 8 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏     ما تابع حضرت رسول و ائمه ـ علیهم السلام ـ هستیم که همۀ امور دست آنها بود،‏‎ ‎‏حکومت تشکیل دادند و مردم را هدایت نمودند.(501)‏

4 / 3 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 192