بخش چهارم: تاریخ اهل بیت (ع)
فصل سوم: حضرت علی (ع)
صفات علی (ع)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1393

صفات علی (ع)

صفات علی(ع)

‎ ‎

کتابسیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 211