اسدالله تجریشی
سرنوشت حسن ابراری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سرنوشت حسن ابراری

‏حسن، مقاوم و نستوه در برابر بازجویان ظاهر شد. آنها نتوانستند‏‎ ‎‏اطلاعات مفید و درخور توجهی از او به دست بیاورند. شکنجه هایی مثل‏‎ ‎‏شلاقهای حسینی، آپولو، سوزاندن نقاط مختلف بدن، به صلیب کشیدن،‏‎ ‎‏آویزان کردن از سقف و... نتوانست حسن را بشکند. لذا مأمورین و در‏‎ ‎‏رأسشان منوچهری‏‏ از او کینه به دل گرفتند. پس وقتی دادگاه ابراری را‏‎ ‎‏به حبس ابد محکوم و روانه زندان قصر کرد، پیگیر پرونده اش شدند تا‏‎ ‎‏حکم مرگ وی را گرفتند و به این ترتیب حسن ابراری یک سال پس از‏‎ ‎‏دستگیری در زندان قصر تیرباران شد.‏

‎ ‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 77