اسدالله تجریشی
شکل گیری سازمان مجاهدین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شکل گیری سازمان مجاهدین

‏قبل از اینکه سازمان مجاهدین خلق اعلام موجودیت کند، فدائیان اسلا م‏‎ ‎‏عملیات مسلحانه ای را شروع کرده بودند و ترورهای احمد کسروی‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 42

‏هژیر‏‎[2]‎‏، رزم آرا‏‎[3]‎‏، حسین علاء‏‎[4]‎‏ را این گروه سازماندهی کردند و کم کم‏‎ ‎‏فعالیتشان رو به کندی و سکون گذاشت. سازمان مجاهدین را باید در‏‎ ‎‏ظرف زمان خودش مورد ارزیابی قرار دهیم. مؤسسین سازمان؛ محمد‏‎ ‎‏حنیف نژاد، سعید محسن و بدیع زادگان بودند که مهندس برق و استادیار‏‎ ‎‏دانشگاه‏‏ و دانشجوی سطح بالای دانشگاه بودند.‏

‏اینها در سال 44 دیدند که تمام گروههای سیاسی مثل نهضت آزادی‏‎[5]‎‎ ‎‏و جبهه ملی منتظر تصمیم گیری و ارائه طریق سران غرب هستند. یعنی‏‎ ‎‏امریکا و انگلیس چه سیاستی برای ایران در نظر می گیرند، اینها هم بر آن‏‎ ‎‏اساس تصمیم گیری می کردند. هیچ گاه متکی به خودشان نبودند. به همین‏‎ ‎‏دلیل تصمیم گرفتند سازمانی به وجود آورند که روی پای خودش بایستد‏‎ ‎‏و مسلحانه در برابر رژیم قد علم کند.‏

‏این تشکیلات تا سال 47 مخفیانه فعالیت می کردند و کسی از‏‎ ‎‏اقدامات آنها مطلع نشد. در همین سال جزوهای به نام «شناخت» منتشر‏‎ ‎‏کردند و ماهیت سازمان و باورهای خویش را در این جزوه منتشر‏‎ ‎‏نمودند.‏

‏افرادی که در دین خبره بودند، احساس کردند که این اسلام ناب‏‎ ‎‏نیست و دارای التقاط است. اما چون حرکتشان خیلی جالب بود و در آن‏‎ ‎‏خفقان چراغ مبارزه را روشن کرده بودند، تأیید می شدند.‏


کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 43

‏استراتژی آنها سه محور داشت:‏

‏1- حرکتهای شهری‏‎.‎

‏2- منطقه ای را آزاد اعلام کنند و در آنجا کارهای نظامی انجام دهند که‏‎ ‎‏آن هنگام کردستان را در نظر گرفتند‏‎.‎

‏3- ارتش آزادی بخش را تشکیل داده و جنگهای چریکی راه بیندازند‏‎.‎

‏ترور سرتیپ زندی‏‎[6]‎‏، سپهبد فرسیو و سه نفر از ژنرال های امریکایی‏‎ ‎‏از جمله فعالیتهای اینها بود. البته برنامه و خط مشی آنها خیلی مورد پسند‏‎ ‎‏مردم بود، چون جامعه حرکتهای سیاسی می کرد اما سرکوب می شد و‏‎ ‎‏برای اولین بار یک گروه به پا خواسته بود که فعالیت مسلحانه داشت.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 44

  • . احمد کسروی  ساخته و پرداخته انگلیسی ها بود و آن زمان که کتاب و کاغذ بسیار گران بود کتابهای احمد کسروی در سطح وسیعی به چاپ می رسید و کنار خیابان ناصرخسرو کتابهای وی را انباشته می کردند و با قیمت بسیار نازل می فروختند و معلوم بود که دست استعمار در کار است و به این طریق می خواهند افکار و اعتقادات مردم را متزلزل کنند. فتنه و فسادِ کسروی به جایی رسید که مرجع عالیقدر «آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی خوانساری »، وی را مهدورالدم دانسته و حکم قتل او را صادر نمود. در سال 1324 کسروی به اتهام قرآن سوزی و مخالفت با دین به پای میز محاکمه کشیده شد و در آخرین جلسه بازپرسی در سن 57 سالگی به ضرب گلوله فدائیان اسلا م به هلا کت رسید.
  • . ترور هژیر (وزیر دربار) توسط سیدحسین امامی انجام شد.
  • . رزم آرا توسط یکی از انصار فدائیان اسلام به نام خلیل طهماسبی  در روز 16 اسفند 1321 شمسی در سن 49 سالگی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
  • . وزیر دربار شاه. این ترور ناموفق بود.
  • . باور داشتن این مطلب با توجه به حضور آیت الله طالقانی ، مهندس بازرگان ، دکتر سحابی و... در نهضت آزادی مشکل است و باید با دلیل و منطق اثبات شود.
  • . از سران ساواک بود.