اسدالله تجریشی
مهاجرت علما به تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مهاجرت علما به تهران

‏به دنبال دستگیری امام، علمای زیادی از مشهد‏‏، قم، شیراز‏‏ و اصفهان‏‏ به‏‎ ‎‏تهران‏‏ مهاجرت کرده و از آنجا به حضرت عبدالعظیم رفتند و به قول‏‎ ‎‏معروف تحصن کردند و حرف آنها این بود که رژیم دست از سر علما‏‎ ‎‏به ویژه امام که مرجع تقلید است بردارد و آنها را آزاد کند‏‎.‎

‏رژیم که خود را در تنگنا دید، با یک عقب نشینی تاکتیکی اعلام کرد‏‎ ‎‏که مشکلی نیست. ما می خواهیم با آقایان یک مذاکراتی بکنیم وقتی تمام‏‎ ‎‏شد آزادشان می کنیم. مدتی در باشگاه افسران نگهداری شدند و بعد به‏‎ ‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 41

‏جای دیگری منتقل شدند.‏

‏بعضی از علما می خواستند به ملا قات امام بروند ولی رژیم ممانعت‏‎ ‎‏می کرد و اجازه نمی داد. فقط به آیت الله سید احمد خوانساری‏‏ که از‏‎ ‎‏مراجع و بزرگان بود‏‎[1]‎‏ و کاری هم به رژیم نداشت، اجازهِ ملاقات داده‏‎ ‎‏شد. ایشان به اتفاق آقای انواری‏‏ رفتند و از سلامت امام خبر آوردند.‏

‏با قولی که رژیم داده بود، علما و مراجع به شهرهای خودشان‏‎ ‎‏مراجعت کردند.‏

‏امام مدت هشت ماه در بازداشت به سر بردند و بعد آزاد شدند که‏‎ ‎‏مردم زیادی در تهران‏‏ و بعداً در قم به دیدار ایشان رفتند. تا اینکه سال‏‎ ‎‏بعد و پس از سخنرانی امام علیه مصونیت امریکایی ها سرانجام رژیم امام‏‎ ‎‏را مجدداً دستگیر و به ترکیه تبعید کردند و از آنجا به نجف‏‏ اشرف‏‎ ‎‏فرستادند.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 42

  • . ایشان در مسجد سید عزیزالله بازار نماز جماعت برپا می کرد.