اسدالله تجریشی
نقش حاج عزیزالله ریخته گر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقش حاج عزیزالله ریخته گر

‏حاج عزیزالله ریخته گر‏‏ در کوچهِ بهبهانی‏‏ - کوچهِ سرپولک‏‏ - ریخته گری‏‎ ‎‏داشت. ایشان از رفقای نزدیک من در مسائل سیاسی و از دوستان نزدیک‏‎ ‎‏شهید مهدی عراقی‏‏ بود. حاج عزیزالله در جریان آن روضه معروف در‏‎ ‎‏مسجد جامع که در ماه مبارک رمضان برگزار شد و منجر به آن مسائل‏‎ ‎‏گردید نقش مؤثری داشت و تنها کسی بود که وقتی به ملا قات نواب‏‎ ‎‏رفتم، ایشان در حضور نواب بود.‏

‏حاج عزیزالله، افرادی را که انگیزهِ سیاسی - دینی بالایی داشتند‏‎ ‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 8

‏شناسایی و آنها را جذب می کرد و با افراد انقلابی و مذهبی پیوند می داد.‏

‏روش کار حاج عزیزالله این بود که در روضه های مساجد و جلسات‏‎ ‎‏مذهبی - سیاسی مینشست و چون با چهره های شناخته شده آن زمان‏‎ ‎‏نزدیک بود و ارتباط داشت و از آنجا که غالب بچه ها همدیگر را‏‎ ‎‏نمی شناختند، حاج عزیزالله واسطه ای می شد که آنها را به هم بشناساند‏‎.‎

‏حاج عزیزالله اگرچه فرد عادی و بی سوادی بود، اما مسائل سیاسی را‏‎ ‎‏خوب می فهمید و در این گونه مسائل بسیار حرّاف بود. حتی با بسیاری‏‎ ‎‏از روحانیون که در مسیر انقلا ب نبودند برخورد می کرد. با افرادی مثل‏‎ ‎‏حاج اشرف، حاج قائم اسلامی و... جدل داشت و از آنها می خواست که‏‎ ‎‏مباحث روز را در سخنرانی هایشان ایراد کنند؛ حتی در برخی موارد‏‎ ‎‏برخوردهای تندی هم از ایشان دیده بودم.‏

‏حاج عزیزالله با این که سازمان ندیده بود و تشکیلات سازمان‏‎ ‎‏یافته ای هم نداشت، اما ساواک در جستجوی او بود و هیچ وقت هم‏‎ ‎‏موفق به دستگیری وی نشد.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 9