مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎تجریشی، اسدالله، 1316 ـخاطرات اسدالله تجریشی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ ونشر عروج، 1387. 125ص.: مصور، عکس. (یادها؛ 24) ISBN:  978 - 964 - 335 - 966 - 9                                                         فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.نمایه.1. تجریشی، اسدالله، 1316ـ . ـ ـ خاطرات. 2. ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ انقلاب اسلامی، 1357ـ . ـ ـ خاطرات. 3. ایران ـ ـ تاریخ، 1320 ـ 1357. ـ ـ جنبشهای اسلامی. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ. مؤسسه چاپ ونشر عروج. ب. عنوان.            3 آ /5/ 1534 DSR                                                                    0824092/ 955            کتابخانه ملی ایران                                                             1176316‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

     

       کد/ م 2354

‏ ‏

ARMORU~1‎ ‎

 خاطرات اسدالله تجریشی

  به اهتمام:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ

 ناشر:  چاپ ونشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س))

 چاپ اول:  1387 

 شمارگان:  3000 نسخه

 قیمت:  1100 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                           0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

  مراکز پخش:   0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                           0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                           0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه IV