مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

پسندیده، مرتضی، 1274ـ 1375.خاطرات آیت الله پسندیده (گفته ها و نوشته ها). ـ تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار           امام خمینی(س)، 1384. 312 ص.: مصور. (یادها؛ 9)ISBN:   978 - 964 - 335 - 736 - 8                                           فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. نمایه.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 ـ 1368. ـ ـ خاندان ـ ـ دوستان وآشنایان ـ ـ خاطرات. 2. پسندیده، مرتضی، 1274ـ 1375. ـ ـ خاطرات. 3. ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ پهلوی، 1304 ـ 1357. ـ ـ خاطرات. 4. روحانیت ـ ـ ایران ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، واحد خاطرات. ب. عنوان.          3 آ 5 پ /5/ 1533  DSR                                          082092/ 955          کتابخانه ملی ایران                                                 3563 ـ 84 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

    کد/ م 1932

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات آیت الله پسندیده (گفته ها و نوشته ها)    

تحقیق ونشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ سوم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:  12000 تومان

 

مراکز پخش:    

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

                    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 1