بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل اول: شرح حال خاندان ما
2. سید مصطفی (پدر ما)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2. سید مصطفی (پدر ما)

‏ ‏

‏شرح حال و شهادت ایشان را در بخش دیگری خواهم نوشت، ان شاءالله . (توضیحاً‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 49

‏خواهرهای آقا مصطفی، عمه های ما و حضرت امام خمینی به نام سلطان خانم و صاحب‏‎ ‎‏خانم و آغا بانو خانم همگی تا سال 1320 زنده بوده و شاید همگی زمان شهادت‏‎ ‎‏برادرشان مرحوم آقا مصطفی را درک کرده بودند و نشریاتی که نوشته اند غیر از صاحب‏‎ ‎‏خانم همه خواهرها فوت شده بودند اشتباه است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 50