بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل اول: شرح حال خاندان ما
شرح حال دامادها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرح حال دامادها

شرح حال دامادها

 

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 62