بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل دوم: پدر ما و خانوادۀ ایشان
سفرهای سیاسی سید مصطفی به تهران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سفرهای سیاسی سید مصطفی به تهران

‏ ‏

‏نمی دانم پدرمان مرحوم آقا مصطفی چند سفر کرده اند. ایشان تهران می رفته اند و با‏‎ ‎‏صدراعظم و اتابک و خود شاه هم شاید تماس داشته اند و برای حل و فصل امور و‏‎ ‎‏جلوگیری از تجاوزات این ملاقاتها ضروری و لازم بوده است. در یک سفر در تهران با‏‎ ‎‏مرحومه گوهر ملک تاج خانم که دختر یکی از شاهزادگان بود به تاریخ سوم ربیع الاول‏‎ ‎‏1317 قمری ازدواج کردند. این زوجۀ پدرمان که تهرانی و شاهزاده بود نزد اقوام خودش‏‎ ‎‏در تهران ماند. ایشان سه زوجۀ دائمی داشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 81