بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل اول: دورۀ حکومت رضاخان (پهلوی اول)
منع روضه خوانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

منع روضه خوانی

‏ ‏

‏در زمان رضاخان، روضه خوانی و سینه زدن و دستجات عزاداری به کلی ممنوع شده بود‏‎ ‎‏و فقط بعضی ها که با شاه ارتباط داشتند می توانستند روضه بگذارند، که البته آن هم‏‎ ‎‏خیلی محدود بود و در قم، به صورت محرمانه و مختصر انجام می شد. یک وقت منزل‏‎ ‎‏مرحوم حاج میرزا عبدالله چهل ستونی (پدر آقای سعید که در تهران هستند و قم آمده‏‎ ‎‏بودند) مجلس روضه بود و من به اتفاق امام با هم رفتیم که در مجلس روضه شرکت کنیم.‏‎ ‎‏وقتی که نزدیک منزل رسیدیم دیدم آقا با اینکه از من کوچکتر بودند افتادند جلو به‏‎ ‎‏سرعت رفتند. من تعجب کردم که چطور شد ایشان جلو افتادند. بعد دیدم که به درب‏‎ ‎‏منزل وقتی رسیدند، یک مأمور آنجا ایستاده بود و گفت: اینجا روضه نیست، چرا‏‎ ‎‏آمده اید؟ ایشان گفتند: ما می دانیم روضه نیست ولی می خواهیم با آقای چهل ستونی‏‎ ‎‏ملاقات کنیم و لذا گذاشتند که وارد منزل شویم و در مجلس روضه شرکت کنیم! در هر‏‎ ‎‏صورت آن روزها کسی نمی توانست مجلس روضه بگذارد. حتی در قم مجلس روضه‏‎ ‎‏نبود و روضه منزل حاج میرزا عبدالله آشتیانی بود چون ایشان با دربار روابط بدی‏‎ ‎‏نداشت و ملایم بود و چند نفر دیگر هم سراغ داشتم که چون با شاه رابطه خوبی داشتند‏‎ ‎‏هم در مورد لباس (عمامه) کاری به آنها نداشتند و هم می توانستند روضه بگذارند ولی‏‎ ‎‏مختصر و محرمانه.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 177