بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل اول: دورۀ حکومت رضاخان (پهلوی اول)
علت اختلاف نام فامیل من و برادرانم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

علت اختلاف نام فامیل من و برادرانم

‏ ‏

‏در اینجا موضوعی که مکرر مورد بحث بوده تشریح می کنم علت اینکه فامیلی من‏‎ ‎‏پسندیده و فامیلی مرحوم اخوی هندی و فامیلی حضرت آیت الله العظمی خمینی‏‎ ‎‏مصطفوی است چیست. در بدو تشکیل اداره آمار و ثبت احوال (سجل احوال) آقای‏‎ ‎‏بنی آدم در خمین و سایر مناطق مأمور سجل احوال شد و در سال 1304 شمسی ایشان‏‎ ‎‏گفتند که نام خانوادگی در ایران نباید تکرار شود (در صورتی که عدم تکرار برای هر شهر‏‎ ‎‏بود) من برای مراعات نام خانوادگی، خود و اخوی کوچکم را هندی گرفتم ولی نام‏‎ ‎‏فامیلی اخوی کوچکتر حضرت امام خمینی را مصطفوی گرفتم که اگر تکرار شد ایشان‏‎ ‎‏هندی شود و اگر تکرار نشد ما مصطفوی شویم (ما سه برادر و سه خواهر از یک پدر و‏‎ ‎‏مادر هستیم و مادر ما، در جوانی با شهادت شوهر مبتلا شد و به نگهداری ما اشتغال‏‎ ‎‏داشت و برادر و خواهر دیگری نداشتیم) پس از صدور رأی من موافقت کردم که‏‎ ‎‏مصطفوی بشود قبول نکردند. تقاضا کردم احمدی (نام خانوادگی دائی هایم) باشد قبول‏‎ ‎‏نکردند گفتند نباید عربی باشد باید فارسی (یا پارسی) باشد. من چند نام نوشتم و‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 181

‏فرستادم که هر کدام را می خواهند انتخاب نمایند «پسندیده» را انتخاب کردند. این دلیل‏‎ ‎‏اختلاف نام خانوادگی سه برادر است ولی نام خانوادگی در نظر و رأی و تابعیت و تبعیت‏‎ ‎‏ما نسبت به حضرت امام خمینی تأثیری نداشت و با قاطعیت افکار ایشان را مورد عمل‏‎ ‎‏قرار می دادیم چون ما با درباریها و عملیات آنها موافق نبودیم. باز هم مختصری بنویسم‏‎ ‎‏که در این موقع مردم تعطیل عمومی کردند بر علیه بنی آدم تظاهرات و شکایات شروع‏‎ ‎‏شد که دولت و آمار چه حق دارد اسم زن و خواهر و مادر ما را بنویسد ولی من با این‏‎ ‎‏تعطیل موافق نبودم و بعد هم همه نام خانوادگی را با نهایت ناراحتی و کراهت قبول‏‎ ‎‏کردند. زنها پرده نشین بودند حتی زنهای رجال و سلاطین قاجار که به خیابان می آمدند‏‎ ‎‏طرز خاصی بود. کور شو دور شو بود. مستخدمین باید رو به مردم پشت به زنها بایستند و‏‎ ‎‏حجاب طرق مختلفی داشت که لزومی ندارد بنویسم. علاوه بر تغییر نام جریمه و‏‎ ‎‏مجازات هم معمول شد و به اتهام انگلیسی بودن دفتر معاملاتم را معلق کردند. منظور‏‎ ‎‏فقط این بود که در مصوبات و مقررات دولتی با آنها همکاری کنم و نکردم. عدم‏‎ ‎‏همکاری ادامه داشت.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 182