بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل دوم: سقوط رضاخان و سلطنت محمدرضا پهلوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: سقوط رضاخان و سلطنت محمدرضا پهلوی

فصل دوم: سقوط رضاخان و سلطنت محمدرضا پهلوی

 

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 189